Alt å vinne på tettere samarbeid i Norden

08.10.2012
Norden var tema på årets bokmesse i Göteborg, fra 27. til 30. september. Bakgrunnen var at det nordiske samarbeidet feirer 60 år. Samtidig er den nordiske statistikkårboken 50 år, noe som ble behørig markert på standen til Nordisk råd og Nordisk ministerråd. NordForsk hadde tre vellykkede innslag på Norden-scenen, med temaene ytringsfrihet og ekstremisme, klimautfordringer og kosthold.
Alt å vinne på tettere samarbeid i Norden


For 50 år siden spiste en nordbo i snitt 8o kg poteter og 61 kg kjøtt. I dag er snittet 54 kg poteter og 80 kg kjøtt. Sammenligner man Norden og USA, ser man at det i USA blir spist omtrent dobbelt så mye kjøtt.

– Noe av det mest bemerkelsesverdige er endringene i levealder, sa Sören Holmberg, professor i statsvitenskap ved Göteborgs Universitet og kjent valgkommentator på svensk TV.  Han ble intervjuet av Nordisk ministerråds kommunikasjonssjef Bodil Tingsby.

– Om vi går tilbake til 1913, da alderspensjon ble innført i Sverige, var pensjonsalderen 67 år og gjennomsnittlig levealder 59 år. I dag er den 79,8 år for menn og 83,7 år for kvinner i Sverige og Island, mens Norge, Finland og Danmark følger hakk i hæl. De siste 50 årene har forventet levealder i Norden økt med 4,3 år for menn og 8,9 år for kvinner.

Holmberg trakk også fram alkoholkonsumet, der det har vært størst endringer i Danmark og Finland, men med kraftig økning jevnt over i hele Norden. Holmberg mente dette i første rekke kan forklares med endret lovgivning og nye regler for innførsel.

Når man undersøker hvor tilfreds innbyggerne i Norden er med livet, scorer alle landene svært høyt. Sören Holmberg oppsummerte derfor med et glimt i øyet:

– Det kan se ut til at jo høyere skatter og dyrere sprit, desto lykkeligere blir folk. Men det at folk i Norden er godt fornøyd med sine liv, skyldes selvsagt at vi har et velferdssamfunn som sørger er for gratis skoler og helsetjenester og mye annet.

I et forsøk på å se 50 år fremover i tid, inviterte Bodil Tingsby til en debatt med – foruten Sören Holmberg  – Jan Erik Enestam, direktør i Nordisk råd og mangeårig finsk parlamentariker og statsråd, samt Silvia Modig, finsk parlamentariker og nestleder i presidiet for Nordisk råd.

– Når du ser tilbake, har utviklingen blitt slik du ønsket? ble Jan Erik Enestam spurt. 

– Det var eksempelvis en del av drømmen at vi skulle få råd til så mange biler som vi faktisk har i dag. Men jeg tror vi har nådd et metningspunkt. Kanskje blir det noen flere biler i fremtiden, men den største endringen blir nok at vi går over til mer miljøvennlige biler, sa Enestam.

– Jeg ønsker meg at vårt konsum skal bli endret i fremtiden, sa Silvia Modig.  – Vi trenger ikke å øke kjøttforbruket ytterligere.  Ellers er jeg bekymret for arbeidsledigheten blant ungdom. Og jeg tror det er helt nødvendig å fornye mange av våre velferdsordninger.

Paneldeltakerne ble spurt om hva som er de viktigste utfordringene i årene fremover, og Sören Holmberg fremholdt klimaendringer.  Samtidig mente han at det er viktig med fortsatt kamp for likestilling mellom kjønnene og økonomisk og sosial utjevning.

– Innen klima og energi har vi i Norden teknologier som kan utfylle hverandre, sa Enestam.  – Island har termisk energi, Sverige og Norge vannkraft og Finland bioenergi, for å nevne noen eksempler.

– Alle landene i Norden har en aldrende befolkning, og det tror jeg kan bli en hovedutfordring for det nordiske samarbeidet i fremtiden, spesielt om arbeidsledigheten blant ungdom blir høy, sa Silvia Modig.

– Kan vi løse utfordringene bedre i fellesskap, spurte ordstyrer Bodil Tingsby avslutningsvis.

– Ja, helt klart. Vi har alt å vinne på å jobbe tettere sammen i Norden, og gjerne også med de baltiske landene, sa Modig.


NordForsk på Bok & Biblioteksmessan

HernesBokBibliotek.JPGNordForsk var hovedarrangør for tre arrangementer. På fredag holdt Gudmund Hernes et innlegg om hvordan Norden skal møte de globale klimautfordringene. Foredraget ble godt besøkt og var basert på en publikasjon NordForsk har vært utgiver av; "Hot Topic - Cold Comfort. Climate Change and Attitude Change".

Lørdag deltok Britt Marie Drottz-Sjøberg i et diskusjonspanel der ytringsfriheten ble diskutert sett i lys av at vi de siste årene har sett en tendens til økt ekstremisme formidlet gjennom blogger og fora på nettet. Drottz Sjøberg har vært involvert i forbindelse med det forberedende arbeidet  innen samfunnssikkerhet som kan bli et nytt felt i NordForsk.

Søndag interesserte Anja Olsen et stort publikum med et foredrag om hvordan mat forebygge kroniske sykdommer. Anja Olsen er forsker tillknyttet NordForsk sitt NCoE HELGA-prosjekt om mat, ernæring og helse.

 

Tekst og bilder: Dag Inge Danielsen/Marius Hagen

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her