Norden vil ha indre marked for forskning

02.11.2007
Under Nordisk Råds sesjon torsdag vedtok parlamentarikerne et forslag fra Kultur- og utdanningsutvalget om å fjerne hindringer for nordisk samarbeid om forskning.
 Norden vil ha indre marked for forskning
Gunilla Tjernberg i Kultur- og utdanningsutvalget oppfordret ministrene til å gå inn i en dialog med de nasjonale forskningsrådene om hvordan man kan fjerne hindringene for felles nordisk forskningssamarbeid. Utvalget vil arbeide mot et felles nordisk marked for forskning.

Under plenumsdiskusjonen om strategien for utdannings- og forskningsområdet 2008-2010, sa Rolf Reikvam at man bør problematisere begrepet kunnskap. -Det nordiske utdanningssystemet har et fortrinn med hensyn til bredde, sa Reikvam. Reikvam mener vi i Norden må ha et bredt kunnskapssyn, og at vi også må inkludere sosial- og kulturkompetanse når vi skal måle kvaliteten på nordisk utdanning.

Under plenumsdebatten ble også utvalgets forslag om et nordisk samarbeid om små håndverks- og kulturfag godkjent. -Utvalget mener at regjeringene må utvikle et nordisk utdanningssamarbeid på dette området, sa Lars Wegendahl fra de svenske sosialdemokratene. -Vi står i fare for å miste kunnskap i håndverksfagene. Norden må dele på ansvaret for utdanning innen disse områdene, sa Wegendahl.

Situasjonen for de små kulturbærende håndverksfagene er veldig lik i de nordiske landene. Færre søker opptak til studiene, og utdannelsene står i fare for å forringes eller forsvinne. Utvalget oppfordrer ministrene for kultur og utdanning til å samarbeide om disse fagene og inkludere sine baltiske kollegaer i samarbeidet. -Det haster, sa Rolf Reikvam fra norske SV. -Man bør opprette et pilotprogram. Neste sesjon håper jeg vi har et godt eksempel på et slikt håndverksfag, avsluttet Reikvam.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her