Nordens middelalder har blitt digital

24.04.2003
Under Humaniorafestivalen som arrangeres ved Københavns Universitet (KU) i slutten av april lanseres en ny fellesnordisk database med bilder fra Nordens middelalder. Historieforskningen i Norden vil dra stor nytte av satsningen, tror historieprofessor Axel Bolvig ved KU.
Under Humaniorafestivalen ved Københavns Universitet (KU) i slutten av april lanseres en ny fellesnordisk database med bilder fra Nordens middelalder. Historieforskningen i Norden vil dra stor nytte av satsningen, tror historieprofessor Axel Bolvig ved KU.

Professoren, som har innledet arbeidet med å bygge opp databasen, karakteriserer databasens inntog som et paradigmeskifte for kunst- og kulturhistorikerne, og sammenligner digitaliseringen med oppfinnelsen av boktrykkerkunsten. Basen inneholder mer enn 30 000 middelalderbilder av alle genre, som kalkmalerier, skulpturer, grafitti og altertavler, fra hele Norden.

- Kunst- og kulturhistorikerne har jo alltid vært nødt til å reise ut til bildene. Distansen har ofte vanskeliggjort forskningen. Med nettet og denne nye bildedatabasen oppstår det helt nye muligheter. Nå er det mye lettere å lage komparative og kvantitative analyser, sier professor Axel Bolvig til Universitetsavisen.

Bildedatabasen blir offisielt åpnet av dekanus for Det Humanisitske Fakultet ved KU, John Kuhlmann Madsen, 27. april 2003.

Gå til databasen Medieval Images.
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her