NORDERA-sluttrapport: A new deal for ERA. Lessons learnt from Nordic R&I cooperation?

05.01.2011
Hvordan kan nordisk samarbeid bidra til å nå EU-kommisjonens mål om felles forskningsprogrammer, større forskermobilitet, felles forskningsinfrastruktur, og fremragende forskning og kunnskapsutveksling? Hva kan vi lære av nordiske styrker og svakheter? Dette kan du lese mer om i NORDERA-prosjektets sluttrapport.
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her