NORDERA-sluttrapport: A new deal for ERA. Lessons learnt from Nordic R&I cooperation?

05.01.2011
Hvordan kan nordisk samarbeid bidra til å nå EU-kommisjonens mål om felles forskningsprogrammer, større forskermobilitet, felles forskningsinfrastruktur, og fremragende forskning og kunnskapsutveksling? Hva kan vi lære av nordiske styrker og svakheter? Dette kan du lese mer om i NORDERA-prosjektets sluttrapport.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her