NordForsk bidrar till debatten i Europa om de Stora Utmaningarna

Gunnel Gustafsson

NordForsk bidrar till debatten i Europa om de Stora Utmaningarna

15.04.2011
- Det nordiska exemplet visar att en öppen och flexibel platform för samarbete, som NordForsk, kan initiera och underlätta processer som gör det möjligt att gå från policy till handling ganska fort, säger NordForsks direktör, Gunnel Gustafsson.

Vid ett möte i Bryssel den 11 april presenterade NordForsk sitt bidrag till debatten om stora samhälleliga utmaningar (Grand Challenges). Från Bryssels sida deltog bland annat Anneli Pauli, vice generaldirektör, Direktoratet för Forskning och Innovation. Mötet leddes av Gunnel Gustafsson, direktör vid NordForsk.

Presentationen byggde på det dokument som tagits fram med hjälp av den grupp av ledande experter som bildades under ESOF-mötet i Turin i juli 2010. Debatten i Bryssel tog sin utgångspunkt i att hela det globala samhället står inför stora utmaningar som måste hanteras snarast och vars lösningar är en förutsättning för ekonomisk tillväxt, förnyelse av industrin och mer generellt för ökat välstånd och livskvalitet i Europa. De som deltog i diskussionen var överens om att forskning och innovation kan användas för att vända stora problem till möjligheter och utveckling.

- Investeringar i forskning, innovation och utbildning som adresserar samtida globala problem skulle göra Europa till en attraktiv internationell partner och även visa att Europa tar ansvar, enligt Gunnel Gustafsson.

Fokus under mötet låg på de erfarenheter man gjort från det nordiska Globaliseringsinitiativen när det gäller att uppnå ett system med gemensamma utlysningar (common pot) med hjälp av processer som skapar förtroende och samarbete mellan länder, sektorer och kulturer. De nordiska erfarenheterna av globaliseringsinitiativen diskuterades också i ljuset av innehållet i det Green Paper från kommissionen med rubriken ”From Challenges to Opportunities: Towards a Common Strategic Framework for EU” som antas komma efter ramprogram 7. Det föreslogs att forskning och innovation som adresserar stora samhälleliga utmaningar ska ingå som en del i de europeiska satsningar som kommer att ske inom detta ramverk. Argumenten är att inget land ensamt kan hantera dessa frågor och att Europa på detta sätt skulle ta ansvar för de samtida globala problem som kommer från naturen och vår livsstil.

- Jag tror att forskning, innovation och utbildning som adresserar samtida stora samhälleliga utmaningar kan motivera kloka och begåvade ungdomar i Europa att bidra till lösningar på vår tids problem med hjälp av kunskap, avslutar Gunnel Gustafsson.

Les mer her: A Nordic contribution to the Grand Challenges debate (Executive summary)


Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her