NordForsk binder de beste forskerne sammen

30.10.2006
NordForsk har bevilget midler til tre nordiske nettverk av nasjonale Centres of Excellence, og tre nettverk av nasjonale forskerskoler. Økt samarbeid mellom de beste forskningsmiljøene i de nordiske landene er et viktig bidrag til å befeste og utvikle Nordens rolle som en av de mest dynamiske i verden for forskning og innovasjon.
Nyhetsbrev
Facebook