NordForsk deltar på COP15

15.12.2009
NordForsk er med på klimatoppmøtet i København med flere aktiviteter knyttet til nordisk forskning innenfor temaene klimaendringer og effekter av klimaendringer på samfunnet og på primærnæringene, og hvordan vi kan tilpasse oss disse endringene.
 NordForsk deltar på COP15
Også spørsmål knyttet til Arktis blir presentert av NordForsk på COP15. Her er NordForsk til stede:

- Stand i samarbeid med Nordisk Ministerråd i Bella Center
- “Side event” in Bella Center 17. desember 20.00-21.30
- Deltakelse på seminar om bord på forskningsskipet GO Sars 17. desember 10.00-13.00
- Arctic Venue 17. desember, seminar 15.30-16.00 og standTekst: Anne Riiser
Foto: Johannes Jansson, norden.org
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her