- NordForsk en viktig aktør

03.11.2006
- NordForsk er en hovedaktør i prosessen med å få åpnet nasjonale forskningsprogrammer og opprette felles utlysninger, sa Norges kunnskapsminister Øystein Djupedal i sitt innlegg under Nordisk Råds sesjon 2. november.
I sin deklarasjon fremholdt Djupedal (Sosialistisk Venstreparti) at NordForsk er en annerledes nordisk organisasjon, i og med NordForsk nære tilknytning til de nasjonale forskningsrådene.
- Vi må se på NordForsk i et langsiktig perspektiv og gjøre vårt beste for å styrke organisasjonen, mente Djupedal.

Ministeren roste NordForsk for de resultatene organisasjonen har oppnådd gjennom Nordic Centres of Excellence innen flere fagområder, og nevnte N-IRI-konferansen om forskning og innovasjon som NordForsk var med å arrangere blant annet sammen med EU-kommisjonen og Nordisk Ministerråd i oktober 2006.

Den norske parlamentarikeren Rolf Reikvam, også han fra Sosialistisk Venstreparti, tok til orde for å gjøre NordForsk til en enda tyngre aktør med finansiering også over nasjonale forskningsbudsjetter.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her