- NordForsk en viktig aktør

03.11.2006
- NordForsk er en hovedaktør i prosessen med å få åpnet nasjonale forskningsprogrammer og opprette felles utlysninger, sa Norges kunnskapsminister Øystein Djupedal i sitt innlegg under Nordisk Råds sesjon 2. november.
I sin deklarasjon fremholdt Djupedal (Sosialistisk Venstreparti) at NordForsk er en annerledes nordisk organisasjon, i og med NordForsk nære tilknytning til de nasjonale forskningsrådene.
- Vi må se på NordForsk i et langsiktig perspektiv og gjøre vårt beste for å styrke organisasjonen, mente Djupedal.

Ministeren roste NordForsk for de resultatene organisasjonen har oppnådd gjennom Nordic Centres of Excellence innen flere fagområder, og nevnte N-IRI-konferansen om forskning og innovasjon som NordForsk var med å arrangere blant annet sammen med EU-kommisjonen og Nordisk Ministerråd i oktober 2006.

Den norske parlamentarikeren Rolf Reikvam, også han fra Sosialistisk Venstreparti, tok til orde for å gjøre NordForsk til en enda tyngre aktør med finansiering også over nasjonale forskningsbudsjetter.
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her