- NordForsk et fornuftig grep

01.02.2006
- Opprettelsen av NordForsk var et fornuftig grep. Her får de enkelte land mulighet til å la det som er viktig nasjonalt, inngå i et nordisk samarbeid. Det sier Kerstin Eliasson, statssekretær i det svenske Utbildings- og kulturministeriet i et intervju med forskning.no.
- På den måten fremmer vi nordisk forskningssamarbeid med utgangspunkt i kvalitet, sier Eliasson.

Hun gjør det i intervjuet klart at statens oppgave ikke er å styre forskningen, men å sørge for at det er midler tilgjengelig. Hun også til orde for økt samarbeid mellom forskning og næringsliv.

Les hele intervjuet på forskning.no
Nyhetsbrev
Facebook