NordForsk etableres 1. januar

28.12.2004
NordForsk er et helt nytt nordisk forskningsorgan, som etableres 1. januar 2005. NordForsk er tiltenkt en hovedrolle i å realisere visjonen om Norden som en ledende og integrert forskningsregion.
NordForsk er et selvstendig organ under Nordisk Ministerråd for utdanning og forskning og har ansvar for nordisk samarbeid innen forskning og forskerutdanning. I tillegg har NordForsk ansvar for samarbeid og koordinering med Nordisk InnovationsCenter, NICe. NordForsk erstatter Nordisk forskningspolitisk råd og Nordisk forskerkutdanningsakademi, NorFA. De nasjonale forskningsrådene, andre organ som finansierer forskning, og universitetene er sentrale aktører i NordForsk.

Fokus for samarbeidet er de forskningsområdene der de nordiske landene er vitenskapelig sterke og kanskje også verdensledende. Hensikten er å fremme forskning av høyeste internasjonale kvalitet. De nordiske landene kan sammen stå sterkere i konkurransen om europeisk forskningsfinansiering enn hva hvert enkelt land gjør alene. NordForsk kan sies å ha tre hovedoppgaver – samordning, finansiering og politikkutvikling.

NordForsks styre
NordForsks vedtekterÅpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her