NordForsk finansierer fire nordiske registerpiloter

NordForsk finansierer fire nordiske registerpiloter

17.06.2015
NordForsks styre har tildelt totalt 40 millioner kroner til fire prosjekter i utlysningen for å etablere forskningsinfrastrukturer basert på nordiske registre. Den tredje utlysningen i det nordiske programmet for helse og velferd mottok 24 søknader.

Prosjektene som finansieres skal benyttes for å svare på nye forskningsspørsmål som tar for seg store samfunnsmessige utfordringer knyttet til helse og velferd, og dermed gi grunnlag for framtidige politiske insentiver og intervensjoner. Utlysningens målsetting er å etablere forskningsinfrastrukturer basert på nordiske sosioøkonomiske og helsemessige registerdata og på den måten gjøre det lettere å forske på samfunnsutfordringer på tvers av landegrensene.

De fire prosjektene skal belyse eksisterende hindre og flaskehalser (tekniske, organisatoriske, juridiske og etiske) som står i veien for samnordisk forskning og forskningsinfrastruktursamarbeid, i tråd med NordForsks mål om å styrke nordisk registerbasert forskning.

NordForsks styre besluttet å innvilge midler til fire prosjekter med inntil 10 millioner kroner hver. Pengene vil bli fordelt over en periode på 1-3 år.

De fire finansierte prosjektene er:

  • A Nordic Rheumatology Register Pilot to facilitate collaborative studies based on linkages of clinical data with national health. Prosjektleder: Professor Johan Askling, Karolinska Institutet.
  • Adult Life after Childhood Cancer in Scandinavia (ALiCCS): Socioeconomic consequences of long-term survival. Prosjektleder: Jeanette Falck, The Danish Cancer Society.
  • Contingent Life Courses (C-LIFE). Prosjektleder: Professor Espen Dahl, Oslo and Akershus University College of Applied Sciences.
  • Nordic Occupational Register – a tool for estimation of the potential of workplace and population level interventions. Prosjektleder: Svetlana Solovieva, Finnish Institute of Occupational Health.

Det tas forbehold for feil og justeringer. Kun avgjørelser kommunisert direkte til søkerne per e-post skal ses på som formell bekreftelse på tildeling av midler. Alle søkere vil motta et formelt svar på sin søknad i løpet av juni måned. Svaret vil inneholde begrunnelse for avgjørelsen.

Mer informasjon om det nordiske programmet for helse og velferd. 

Tekst: Tor Martin Nilsen

Maria Nilsson - Spesialrådgiver, Leder for Helse- og velferdsprogrammet
Kontaktperson Maria Nilsson
Spesialrådgiver, Leder for Helse- og velferdsprogrammet
Work +47 993 80 264
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her