NordForsk finansierer fire nordiske registerpiloter

NordForsk finansierer fire nordiske registerpiloter

17.06.2015
NordForsks styre har tildelt totalt 40 millioner kroner til fire prosjekter i utlysningen for å etablere forskningsinfrastrukturer basert på nordiske registre. Den tredje utlysningen i det nordiske programmet for helse og velferd mottok 24 søknader.

Prosjektene som finansieres skal benyttes for å svare på nye forskningsspørsmål som tar for seg store samfunnsmessige utfordringer knyttet til helse og velferd, og dermed gi grunnlag for framtidige politiske insentiver og intervensjoner. Utlysningens målsetting er å etablere forskningsinfrastrukturer basert på nordiske sosioøkonomiske og helsemessige registerdata og på den måten gjøre det lettere å forske på samfunnsutfordringer på tvers av landegrensene.

De fire prosjektene skal belyse eksisterende hindre og flaskehalser (tekniske, organisatoriske, juridiske og etiske) som står i veien for samnordisk forskning og forskningsinfrastruktursamarbeid, i tråd med NordForsks mål om å styrke nordisk registerbasert forskning.

NordForsks styre besluttet å innvilge midler til fire prosjekter med inntil 10 millioner kroner hver. Pengene vil bli fordelt over en periode på 1-3 år.

De fire finansierte prosjektene er:

  • A Nordic Rheumatology Register Pilot to facilitate collaborative studies based on linkages of clinical data with national health. Prosjektleder: Professor Johan Askling, Karolinska Institutet.
  • Adult Life after Childhood Cancer in Scandinavia (ALiCCS): Socioeconomic consequences of long-term survival. Prosjektleder: Jeanette Falck, The Danish Cancer Society.
  • Contingent Life Courses (C-LIFE). Prosjektleder: Professor Espen Dahl, Oslo and Akershus University College of Applied Sciences.
  • Nordic Occupational Register – a tool for estimation of the potential of workplace and population level interventions. Prosjektleder: Svetlana Solovieva, Finnish Institute of Occupational Health.

Det tas forbehold for feil og justeringer. Kun avgjørelser kommunisert direkte til søkerne per e-post skal ses på som formell bekreftelse på tildeling av midler. Alle søkere vil motta et formelt svar på sin søknad i løpet av juni måned. Svaret vil inneholde begrunnelse for avgjørelsen.

Mer informasjon om det nordiske programmet for helse og velferd. 

Tekst: Tor Martin Nilsen

Maria Nilsson - Spesialrådgiver, Leder for Helse- og velferdsprogrammet
Kontaktperson Maria Nilsson
Spesialrådgiver, Leder for Helse- og velferdsprogrammet
Work +47 993 80 264
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her