NordForsk finansierer to prosjekter innen brukerdrevet innovasjon i helse og velferd

Foto: Flickr/tamuc http://bit.ly/1p5U4p0

NordForsk finansierer to prosjekter innen brukerdrevet innovasjon i helse og velferd

28.04.2015
NordForsks styre har tildelt 11 millioner NOK til to prosjekter innen utlysningen for nordisk-baltiske forskningsprosjekter innen brukerdrevet innovasjon i helse og velferd. Det var totalt innsendt 34 søknader til utlysningen.

Den overordnede målsettingen for den andre utlysningen i NordForsks nordiske program for helse og velferd var at prosjektene skal forbedre folkehelsen i de nordiske og baltiske landene gjennom å finne løsninger på samfunnsmessige og offentlige helseutfordringer ved hjelp av en brukerdrevet innovasjonstilnærming. Det er et stort potensial i å effektivisere helsesektoren og prosjektene skal utvikle innovative produkter, tjenester og konsepter for praktisk implementering i helse- og velferdssystemer.

Prosjektene kunne søke om inntil seks millioner i finansiering, og de to prosjektene mottar henholdsvis opp til 5,2 og 5,8 millioner NOK. Søknadene ble evaluert av et internasjonalt ekspertpanel.

De to prosjektene er:

  • ActivABLES: Tangible Interaction to Support Effective and Usable Stroke Rehabilitation at Home. Prosjektleder: Assosiert professor Charlotte Magnusson, Lund Universitet, Sverige. Finansiering: opp til 5,2 MNOK.
  • Symptom monitoring after hospitalisation in patients with advanced heart failure - a Nordic-Baltic study. Prosjektleder: Professor Anna Strömberg, Linköping Universitet, Sverige. Finansiering: opp til 5,8 MNOK.

Det tas forbehold for feil og justeringer. Kun avgjørelser kommunisert direkte til søkerne per e-post skal ses på som formell bekreftelse på tildeling av midler. Alle søkere vil motta et formelt svar på sin søknad i løpet av mai måned. Svaret vil inneholde begrunnelse for avgjørelsen.

Tekst: Tor Martin Nilsen

Foto: Flickr/tamuc http://bit.ly/1p5U4p0

Mer informasjon om det nordiske programmet for helse og velferd. 

 

Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her