NordForsk finansierer to prosjekter innen brukerdrevet innovasjon i helse og velferd

Foto: Flickr/tamuc http://bit.ly/1p5U4p0

NordForsk finansierer to prosjekter innen brukerdrevet innovasjon i helse og velferd

28.04.2015
NordForsks styre har tildelt 11 millioner NOK til to prosjekter innen utlysningen for nordisk-baltiske forskningsprosjekter innen brukerdrevet innovasjon i helse og velferd. Det var totalt innsendt 34 søknader til utlysningen.

Den overordnede målsettingen for den andre utlysningen i NordForsks nordiske program for helse og velferd var at prosjektene skal forbedre folkehelsen i de nordiske og baltiske landene gjennom å finne løsninger på samfunnsmessige og offentlige helseutfordringer ved hjelp av en brukerdrevet innovasjonstilnærming. Det er et stort potensial i å effektivisere helsesektoren og prosjektene skal utvikle innovative produkter, tjenester og konsepter for praktisk implementering i helse- og velferdssystemer.

Prosjektene kunne søke om inntil seks millioner i finansiering, og de to prosjektene mottar henholdsvis opp til 5,2 og 5,8 millioner NOK. Søknadene ble evaluert av et internasjonalt ekspertpanel.

De to prosjektene er:

  • ActivABLES: Tangible Interaction to Support Effective and Usable Stroke Rehabilitation at Home. Prosjektleder: Assosiert professor Charlotte Magnusson, Lund Universitet, Sverige. Finansiering: opp til 5,2 MNOK.
  • Symptom monitoring after hospitalisation in patients with advanced heart failure - a Nordic-Baltic study. Prosjektleder: Professor Anna Strömberg, Linköping Universitet, Sverige. Finansiering: opp til 5,8 MNOK.

Det tas forbehold for feil og justeringer. Kun avgjørelser kommunisert direkte til søkerne per e-post skal ses på som formell bekreftelse på tildeling av midler. Alle søkere vil motta et formelt svar på sin søknad i løpet av mai måned. Svaret vil inneholde begrunnelse for avgjørelsen.

Tekst: Tor Martin Nilsen

Foto: Flickr/tamuc http://bit.ly/1p5U4p0

Mer informasjon om det nordiske programmet for helse og velferd. 

 

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her