NordForsk inför nya ansökningsrutiner

05.01.2005
NordForsk inför nya ansökningsrutiner. Från och med nu skall ansökningarna inte omfatta bilagor, utan alla uppgifter skall skrivas in i själva ansökningsformuläret. Ansökningsformulären är ändrade i förhållande till detta.
NordForsk har lagt ut nya ansökningsformulär för ansökan om mobilitetsstipendier, kursstipendier och planläggningsaktiviteter, som har frist den 1 februari 2005. De nya formulären, som återfinns under respektive ansökningskategori under ”sök stöd” i menyn, ger möjlighet att infoga fler uppgifter i själva ansökningsdokumentet och begränsar antalet bilagor som kan bifogas ansökan. Endast intyg från handledare och mottagarinstitution kan biläggas som e-postbrev till ansökningsformuläret. Nya formulär för ansökningsfristerna 2 maj och 1 juni kommer att läggas ut inom kort. Läs riktlinjerna på formulären och i NordForsks riktlinjer för sökande.

NordForsks riktlinjer för sökande
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her