NordForsk inför nya ansökningsrutiner

05.01.2005
NordForsk inför nya ansökningsrutiner. Från och med nu skall ansökningarna inte omfatta bilagor, utan alla uppgifter skall skrivas in i själva ansökningsformuläret. Ansökningsformulären är ändrade i förhållande till detta.
NordForsk har lagt ut nya ansökningsformulär för ansökan om mobilitetsstipendier, kursstipendier och planläggningsaktiviteter, som har frist den 1 februari 2005. De nya formulären, som återfinns under respektive ansökningskategori under ”sök stöd” i menyn, ger möjlighet att infoga fler uppgifter i själva ansökningsdokumentet och begränsar antalet bilagor som kan bifogas ansökan. Endast intyg från handledare och mottagarinstitution kan biläggas som e-postbrev till ansökningsformuläret. Nya formulär för ansökningsfristerna 2 maj och 1 juni kommer att läggas ut inom kort. Läs riktlinjerna på formulären och i NordForsks riktlinjer för sökande.

NordForsks riktlinjer för sökande
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her