NordForsk lanserer høring om PPP PhD-program

28.02.2008
NordForsk planlegger et nordisk PPP (Private Public Partnership) mobilitetsprogram for PhD-studenter. Potensielle programpartnere fra næringslivet og akademiske miljøer inviteres nå til å delta i en høring om konseptet.
 NordForsk lanserer høring om PPP PhD-program
NordForsk søker å identifisere og utvikle aktiviteter på områder hvor nordisk forskningssamarbeid vil skape sterke synergieffekter. Dette ønsker NordForsk å gjøre i nært samarbeid med sentrale nasjonale aktører, og åpner derfor en høring om et planlagt nordisk PhD-program som skal fremme samarbeidet mellom forskning og industri i Norden. Programmet planlegges lansert i løpet av 2008.

Mange bedrifter og forskningsinstitusjoner mottar i disse dager NordForsks programforslag for det nye programkonseptet (se lenken nedenfor). Vi innser imidlertid at vi ikke når alle potensielle partnere med dette, og vil derfor oppfordre andre interesserte til å laste ned programforslaget og bidra i den pågående høringen.

Last ned PPP-programforslaget her.


Hvis du mener at din bedrift eller organisasjon kan være en potensiell partner i programmet, vil vi sette stor pris på om du tar deg tid til å besvare følgende spørsmål på vegne av organisasjonen din:
  1. Vil et program som dette være interessant for din organisasjon/ ditt selskap?
  2. Hvis ja, er det noe bestemt fagområde eller tema dere anser som særlig egnet for et slikt program?
  3. Kan du peke på noen bestemte partnere (akademiske partnere for industrien og industripartnere for forskningsinstitusjoner) som dere ville foretrekkeå samarbeide med i et slikt program?

Har du andre kommentarer til dette initiativet, vil vi svært gjerne få disse også; og vi vil sette stor pris på om du/dere kan være behjelpelige med å spre informasjonen om programmet og høringen til andre aktuelle partnere.


NordForsk ser frem imot å høre fra dere innen 14. mars 2008.

Bidrag/ høringsuttalelser kan sendes til

Maria Nilsson
NordForsk
Stensberggata 25
N–0170 OSLO

Eller på e-post:
maria.nilsson@nordforsk.org
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her