NordForsk lanserer storsatsning innen velferdsforskning

08.03.2007
Nye tall viser at nordiske innbyggere er blant de som har lavest risiko for fattigdom og høyest forventet levealder i Europa. - Med dagens lansering av to Nordic Centres of Excellence innen velferdsforskning vil vi undersøke om den nordiske velferdsmodellen er bærekraftig i en globalisert verden, sier Liisa Hakamies Blomqvist, Direktør i NordForsk.
Sammen med flere nordiske nasjonale forskningsfinansierende organer vil NordForsk bruke 75 millioner NOK på å bringe sammen de beste av de beste i to Nordic Centres of Excellence innen velferdsforskning. Gjennom fem år vil senterne studere den nordiske velferdsmodellens historiske utvikling og evne til å tilpasse seg endrede ytre forhold.

Den nordiske velferdsmodellen
Ved å kombinere konkurransedyktighet og vekst med et høyt nivå av sosiale ytelser har den såkalte nordiske velferdsmodellen tiltrukket seg betydelig internasjonal oppmerksomhet. Når europeiske ledere møtes til EUs toppmøte den 8. og 9. mars 2007 vil tre store velferdsrapporter som alle gir toppkarakter til de nordiske landene bli presentert: Rapporten om sosial sikkerhet og inkludering 2007, Sysselsettingsrapporten 2006 og en preliminær rapport om de nye sosiale realitetene i Europa.

Den nordiske modellen er imidlertid under press. Globalisering, europeisk integrasjon, immigrasjon, et aldrende samfunn og økt individualisering er faktorer som legges til grunn når mange nå spår velferdsstatens død. Det er derfor et behov for forskning for å evaluere om den nordiske velferdsmodellen kan fornye seg og tilpasse seg samfunnsutviklingen.

To nye Nordic Centres of Excellence
De to Nordic Centres of Excellence (NCoE) innen velferd som ble lansert i dag, har som siktemål å øke kvaliteten, effektiviteten, konkurranseevnen og synligheten til nordisk velferdsforskning gjennom økt nordisk samarbeid. Norden har mange fremragende forskergrupper innen velferd, men siden disse gruppene arbeider spredt i mange land, er de ofte lite synlig internasjonalt. De to nye senterne ledes av Pauli Kettunen, professor ved universitetet i Helsinki og Bjørn Hvinden, forskningssjef ved NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring).

Bjørn Hvinden kommenterer: “Den nordiske velferdsmodellen har mange fasetter og de nasjonale forskningsmiljøene er små, men gjennom NCoE bygges kritisk masse og vi får samlet den beste kunnskapen og skaper verdifull synergi”. Han legger til at “NCoE-statusen er en sterk inspirasjon for de involverte forskerne og fungerer som et kvalitetsstempel som gjør oss til en mer attraktiv samarbeidspartner for forskere internasjonalt”.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her