NordForsk Magasin 2008-1

26.06.2008
NordForsk magasin 2008-1 er nå publisert og kan bestilles gratis fra NordForsks hjemmesider: Bestill publikasjoner
 NordForsk Magasin 2008-1
NordForsk Magasin 2008-1 har NORIA – det nordiske forsknings- og innovasjonsområdet – som tema. Magasinet inneholder en temaartikkel om de utfordringer og muligheter som NORIA står overfor og et portrettintervju med NORIAs ”grunnlegger”, mannen bak Hvitboken omNORIA fra 2004, Gustav Björkstrand.

Le også:
  • De seneste nordiske forskningsresultater om helseeffekten av sjømatinntak under graviditet
  • NCoE Global Change: Hvordan klimaendringene påvirker trekkfuglenes bevegelser og hvilke økologiske implikasjoner dette har
  • Nordisk forskning påviser saammenhenger mellom vekstrate i mors liv/ de første leveår og risiko for utvikling av hjerte- og karsykdommer senere i livet.
  • Kommentarartikkel fra styreleder i Vetenskapsrådet Björn von Sydow
  • … og mer

NordForsk Magasin presenterer dyptpløyende artikler fra nordiske forskningsprosjekter og arrangementer, kronikker av ledende nordiske og internasjonale forskere, kommentarartikler av representanter fra den nordiske forskningspolitiske arena, intervjuer med nøkkelpersoner innenfor nordisk forskning og forskningspolitikk og presentasjoner av nye nordiske forskningsprogrammer.

Bestill NordForsk Magasin 2008-1
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her