Nordforsk Magasin (2008-2)

28.10.2008
NordForsk magasin (2008-2) har forskningsinfrastruktur som tema. Magasinet er nå publisert og kan bestilles gratis fra NordForsks hjemmesider: Bestill publikasjoner
 Nordforsk Magasin (2008-2)
Magasinet inneholder blant annet en temaartikkel om de siste utviklingene i Nordisk forskningsinfrastrukturpolitikk, og presenterer i tillegg to infrastrukturprosjekter som finansieres av NordForsks initiativ Joint Nordic Use of Research Infrastructure. Du kan også lese om:

• Direktøren for den danske Forsknings- og Innovationsstyrelsen, Inge Mærkedahls syn på NordForsks rolle i å fremme nordisk forskningssamarbeid
• Det nordiske e-vitenskapsinitiativet: En handlingsplan for en samlet nordisk tilnærming til e-vitenskap
• Det nordiske toppforskningsprogrammet
• Kommentarartikkel av Riitta Mustonen, visepresident (forskning) for Finlands Akademi, om utviklingen innenfor finsk forskningsinfrastrukturpolitikk og mulighetene for nordisk samarbeid innen feltet

NordForsk Magasin presenterer dyptpløyende artikler fra nordiske forskningsprosjekter og arrangementer, kronikker av ledende nordiske og internasjonale forskere, kommentarartikler av representanter fra den nordiske forskningspolitiske arena, intervjuer med nøkkelpersoner innenfor nordisk forskning og forskningspolitikk og presentasjoner av nye nordiske forskningsprogrammer.

Last ned

Bestill NordForsk Magasin (2008-2)
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her