NordForsk med på AAAS

Lize-Marie van der Watt, Jostein Sundet og Michael Goodsite på AAAS 2015

NordForsk med på AAAS

18.02.2015
AAAS er en af verdens vigtigste forskningskonferencer med et hav af videnskabelige sessioner og bred mediedækning. Ca. 8.000 deltagere fra 50 lande mødtes i år for at diskutere, lytte til og lære om aktuelle forskningsresultater og -trends, og NordForsk var med.

Det er den internationale non-profit organisation The American Association for the Advancement of Science (AAAS), der afholder den årlige konference. I år skete det 12.-16. februar i San José, lidt syd for San Francisco. Byen har udviklet sig til hovedstad for Silicon Valleys innovationsmiljø og var derfor en passende beliggenhed til at understrege årets tema: Innovation, information og visualisering.

NordForsk deltog for at skabe kendskab til nordisk forskningssamarbejde blandt forskere, institutioner, organisationer, politikere og administratorer og for at følge med i udviklingen på den internationale forskningsfront. Topforskningsinitiativet, Arktis-programmet Ansvarlig udvikling af Arktis og andre fællesnordiske forskningsinitiativer blev præsenteret på en stand og fik stor opmærksomhed fra besøgende.

Overordnet var fokus kraftigere på forskningsresultater end på forskningspolitik sammenlignet med ESOF (Euroscience Open Forum), AAAS’ yngre, mindre, europæiske fætter, som senest blev afholdt i København i 2014.

Visualisering af data

materiale aaas

Årets tema på AAAS, innovation, information og visualisering, afspejler blandt andet, at forskningen i dag producerer så store datamængder, at de må håndteres på nye måder for at kunne overskues og bruges. Dette er i sig selv en udfordring, og i de senere år har vi set, at forskere begynder at behandle data på nye måder.

Størstedelen af de nordiske forskningsmiljøer er stadig i en tidlig fase i forhold til brug af store datamængder, og hvordan man kan koble store datasæt sammen for opnå nye måder at forstå verden rundt om os på. Men der arbejdes med det. Det er en ændring af den klassiske måde at bedrive videnskab på: Udgangspunktet er ikke altid en hypotese, det kan også være ’hvad kan man finde af interessant information i vores data?’, især hvis flere datakilder kobles sammen.

Og her bliver visualisering af data interessant, fordi det for mennesker er en nyttig måde at finde information. Computere er bedre end mennesker til at tælle, huske og systematisere information.  Mennesker er bedre til at håndtere ustruktureret information. På flere fagområder, hvor viden baseret på store datamængder er en vigtig del af arbejdet, eksperimenteres der med at bruge computeres styrke til at håndtere store mængder struktureret information sammen med eksperter for at lave bedre vurderinger og træffe valg, for eksempel i forhold til behandling af patienter og bedre planlægning af transport i tætbebyggede områder.

NordForsk prioriterer generelt forskningsinfrastruktur, som er rammeværket for flere og flere fagdiscipliner, højt, og arbejder konkret med nye statistiske metoder og dataalgoritmer under overskriften eScience, særligt i programmet NeGI (Nordisk eVidenskabs Globaliseringsinitiativ) og i regi af NeIC (Nordic e-Infrastructure Collaboration), og også inden for flere andre projekter. Blandt andet arbejdes der her med metodeudvikling af, hvordan information fra datamængderne bedst høstes, og hvordan vi håndterer big data med brug af ’skyen’.

Programmet fra AAAS.

 

Tekst: Jostein Sundet og Linn Hoff Jensen

Foto: Anne Riiser

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her