NordForsk med stort program på ESOF i juli

NordForsk med stort program på ESOF i juli

29.05.2012
NordForsk satser stort på årets ESOF (European Science Open Forum) i Dublin 11.-15. juli. Med tre bidrag i det vitenskapelige programmet, ett bidrag i ”Science 2 business”-programmet, to scenedebatter og en 60m2 stor stand i messeområdet vil NordForsk og nordisk samarbeid være veldig synlig på konferansen. Den anerkjente forskningsjournalisten i BBC, Quentin Cooper, fungerer som moderator for NordForsk sine seminarer som i år er innenfor et bredt spekter av temaer: utdanningsforskning, eScience, ernæring, helse, velferd og aldring, tilpasning til klimaendringer og Open Innovation.

Hvordan skal Europa møte utfordringen med aldring?

Det er en kjent problemstilling at store deler av Europa sliter med en aldrende befolkning. I Tyskland er over 20 % av befolkningen over 65 år. Fra 2012 vil andelen yrkesaktiv befolkning synke, mens andelen over 60 år vil øke med 2 millioner for hvert år. Dette gir Europa både utfordringer og muligheter, og det er på bakgrunn av dette at EU har vedtatt at 2012 skal være året for aktiv aldring. NordForsk sitt seminar på ESOF om aldring; «Aging in Europe: Abyss or opportunity?» gir derfor bidrag til en aktuell debatt. Professor Jaanus Harro, professor Mikael Fogelholm og professor David Nutt vil innlede til diskusjon om hvordan grunnforskning på ulike områder kan tjene som grunnlag for politikkutforming innenfor helse- og velferdfeltet, og hvordan fremskritt i forskningen kan bidra til  samfunnsmessige fordeler i forhold til aldring i  Europa.

Hvordan kan hjerneforskning bidra til videreutvikling av pedagogikken i skolen?

I EUs vekststrategi for det kommende tiåret, Europe 2020, er utdanning og læring et viktig satsningsområde. Blant annet er det en målsetning å redusere antallet «dropouts» i skolen og øke antallet som fullfører sin utdannelse. NordForsk har tidligere i år initiert programmet, «Education for tomorrow» som skal gi ny kunnskap om det nordiske utdanningssystemet. På ESOF i Dublin vil et knippe nordiske og europeiske forskere diskutere hvordan hjerneforskningen kan bidra til å optimalisere læring og dermed bidra til en mer elevtilpasset og inkluderende læringsprosess.

eScience: Den tredje forskningsveien

eScience, eller eVitenskap, blir av mange regnet som en viktig utvikling på forskningsfeltet. eScience gir mulighet til å modellere komplekse fenomener, og åpner opp for nye muligheter i tolkning og behandling av store datamengder. Norden er langt fremme i utviklingen av eScience, og på ESOF vil NordForsk presentere og debattere utfordringer og muligheter på feltet. Seminaret vil være en paneldiskusjon med anerkjente forskere og ressurspersoner innenfor eScience. Temaer som vil bli tatt opp er blant annet de etiske betraktningene rundt bruken av personlige helseinformasjon i tverrvitenskapelige forskningsprosjekter. Foruten professor Sverker Holmgren fra NordForsk vil flere internasjonalt anerkjente forskere fra flere land og verdensdeler bidra.

From science to business: Hvordan kan man sikre et fruktbart samarbeid mellom forskning og næringsliv?

Open Innovation er et begrep som stammer fra Henry Henry Chesbrough sin bok «Open Innovation: The new imperative for creating and profiting from technology”. Open Innovation handler om at bedriften tar i bruk flere kilder til innovasjon, både internt i bedriften og eksternt fra blant annet forskningssektoren. På NordForsk sitt seminar på ESOF vil ledende fagpersoner innenfor feltet diskutere hva som er viktige premisser for å sikre en god prosess innenfor Open Innovation. Som et eksempel på dette arbeidet vil NordForsk presentere prosjektet NORDSTAR, som er et samarbeid mellom forsikringsbransjen og klimaforskere i Norden.

I tillegg til de nevnte programmene vil NordForsk ha en stor stand sentralt plassert i messeområde, hvor mange av NordForsk sine programmer blir presentert og diskutert. Besøk oss på stand nr 24!

Tekst: Marius Hagen

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her