NordForsk på Gender Summit 9

21.11.2016
Gender Summit 9 fant sted i Brussel 8-9. November og blant de 65 talerne var NordForsks tidligere styreleder, Marja Makarow, og prosjektlederne til de to nylig finansierte Nordic Centres of Excellence i NordForsk-programmet Gender in the Nordic Research and Innovation Area.
NordForsk på Gender Summit 9

Det var over 250 påmeldte fra hele verden på høstens Gender Summit, og det inkluderte representanter både fra akademia, media, og organisasjoner med tilknytning til forskning.

Målsetningen til Gender Summit er å bidra til kjønnsbalanse innen forskning og innovasjon og det har siden 2011 blitt holdt åtte Gender Summits. Det forrige var i Mexico, og de har totalt samlet over 2500 deltagere.

For få kvinner innen STEM

Programkomitemedlem i Gender in the Nordic Research and Innovation Area, professor Marja Makarow, inntok talerstolen i Europaparlamentet med innlegget “Promoting women innovators and advancing people's quality of life through research-based inventions “. Hun konstaterte at til tross for likestilling i de nordiske samfunnene som helhet, er det ingen likestilling på det høyeste nivået innen akademia.

Makarow tok også opp sin bekymring over mangelen på kvinner innen fagområdet vitenskap, teknologi, ingeniørfag og matematikk (STEM), noe hun beskrev som både en akutt og global utfordring.

-Når kvinner er underrepresentert innen STEM-utdanning, er konsekvensen at kvinner går glipp av muligheten til innpass i det raskest voksende arbeidsmarkedet. Hvis kvinner ikke har STEM-utdanning, har vi ikke kvinner innen STEM-forskning, og når vi ikke har kvinner i STEM-forskning, får vi ikke kvinnelige innovatører. Min konklusjon er at uten proaktive politiske tiltak for å støtte kvinner i både akademia og STEM-forskning, vil vi miste halvparten av alle talenter som i fremtiden kan utvikle innovasjoner som vil støtte vekst og økonomisk velstand i Europa, sa Makarow.

To nye NCoE inntok scenen i Brussel 

De to nye NCoE-ene innen kjønnsprogrammet skal begge bidra til kunnskap om hvordan de nordiske landene kan få bukt med likestillingsutfordringen innen forskning og innovasjon. For å presentere Nordic Centre for Research on Gender Equality in Research and Innovation (NORDICORE) på Gender Summit kom prosjektleder og forskningsprofessor Mari Teigen.

-NORDICORE håper å generere ny kunnskap for ytterligere å øke kjønnsbalansen og mangfold innen forskning og innovasjon. Fremtiden for den nordiske kunnskapsøkonomien avhenger av å oppmuntre de høyest kvalifiserte kvinner og menn til å utmerke seg innen forskning og forskningsbasert innovasjon, sa Teigen før hun la til:

-Prosjektet vil også prøve å identifisere interne og eksterne barrierer i forskningsorganisasjoner som hindrer likestilling og inkludering, og forhåpentligvis kunne foreslå måter man kan overvinne disse hindringene.

Etter Teigen inntok professor Gabriele Griffin scenen og la frem det planlagte arbeidet til NCOEet Beyond the Gender Paradox: Women’s Careers in Technology-Driven Research and Innovation In and Outside of Academe. Prosjektet tar for seg hvordan endringene i teknologifeltet, blant annet i forskningssektoren og i det generelle arbeidsmarkedet, påvirker karriereutviklingen til kvinner.

-Beyond the Gender Paradox setter søkelyset på kvinners karrierer i teknologidrevne arbeidsmiljøer, løsningsfokusert forskning og utviklingsforskning i disse sammenhengene. NCoE-et vil samarbeide med regionale og nasjonale aktører for å gi større innsikt for de internasjonale forskningsmiljøene og nordiske politikere om hvordan ulike nordiske kulturelle og geografiske kontekster påvirker mulighetene for kvinner til å engasjere seg i innovasjon og forskning, forklarte professor Griffin.

Les mer om Gender Summit

Tekst: Tor Martin Nilsen

Foto: Tor Martin Nilsen og av Marja Makarow: Terje Heiestad

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her