NordForsk-projekt skal finde sammenhængen mellem luftforurening og sundhed og velfærd i Norden

24.08.2015
Er nogle befolkningsgrupper i de nordiske lande mere udsatte for at blive syge og måske dø for tidligt af luftforurening og i så fald: hvilken indflydelse har det for fordelingen af velfærden i Norden? NordForsk finansieret projekt skal finde svar.
NordForsk-projekt skal finde sammenhængen mellem luftforurening og sundhed og velfærd i Norden

Og hvilke er hovedkilderne i de enkelte lande til forureningen med for eksempel helbredsskadelige partikler?

Disse og flere spørgsmål forventer professor Jørgen Brandt og seniorforsker Camilla Geels, Institut for Miljøvidenskab, sammen med Aarhus Universitet-kolleger fra Institut for Folkesundhed og Center for Integreret Registerbaseret forskning (CIRRAU) og med 13 andre partnere fra alle de øvrige nordiske lande at besvare over de kommende fem år. 

Deres forskning på tværs af adskillige forskningsdiscipliner - lige fra detaljeret kortlægning af emissioner og modellering af luftforurening over sundheds- og registerforskning til miljøøkonomi og fordeling af velfærd i bred forstand - er gjort mulig med en bevilling på 30 millioner NOK fra NordForsks Nordiske program for helse og velferd.

”Vi forventer først og fremmest at få ny viden om luftforureningens skadevirkninger på menneskers sundhed,” fortæller professor Jørgen Brandt og fortsætter: ”Vores fokus vil være på den kemiske sammensætning af de enkelte luftforureningskomponenter og deres hovedkilder, hvordan disse påvirker forskellige befolkningsgrupper i de nordiske lande og forureningens effekter på sundhed og velfærd.”

Forskerne skal i projektet ”Understanding the link between Air pollution and Distribution of related Health Impacts and Welfare in the Nordic countries” kortlægge luftforureningen og dens forskellige komponenter helt ned på en 1 km x 1 km-skala i alle de nordiske lande til brug i en unik, fælles database. Projektet vil også udvikle en fællesnordisk computermodellering af luftforureningen, der for første gang vil gøre det muligt at beregne luftforureningsniveauer på samme høje opløsning for alle landene.

Les hele artikkelen

Om det nordiske programmet for helse og velferd

Det nordiske programmet for helse og velferd er et samarbeid mellom Finlands Akademi, Det Frie Forskningsråd | Sundhed og Sygdom (Danmark), Islands forskningssenter Rannís, Norges forskningsråd, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och velfärd (FORTE) (Sverige) og NordForsk. 

Målsettingen er å bedre helsen i de nordiske landene ved å finne løsninger på samfunns- og folkehelseutfordringer gjennom fremragende forskning. Programmet går fra 2014 til 2018 og budsjettet er på 200 millioner NOK. 

Tekst: Steen Voigt/Tor Martin Nilsen

Foto: Thomas Ellermann

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her