NordForsk rekrutterer ny direktør

26.06.2009
Stillingen som direktør for NordForsk blir ledig i oktober i forbindelse med at nåværende direktør Liisa Hakamies-Blomqvist avslutter sin åremålsperiode. Styret i NordForsk har fått i oppdrag å rekruttere ny direktør og arbeidet er allerede godt i gang. Utlysning av stillingen vil komme i august, på nett og i nordiske aviser.
 NordForsk rekrutterer ny direktør
Styreleder Gudrun Nordal uttaler at stillingen blant annet innebærer ansvar for å tilrettelegge for koordinering av nasjonale forskningsaktiviteter på nordisk nivå samt bistå Nordisk Ministerråd i politikkutforming innen forskningsområdet. Det er en spennende stilling som gir store muligheter for å både delta i og påvirke viktige forskningspolitiske prosesser.
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her