NordForsk rekrutterer ny direktør

26.06.2009
Stillingen som direktør for NordForsk blir ledig i oktober i forbindelse med at nåværende direktør Liisa Hakamies-Blomqvist avslutter sin åremålsperiode. Styret i NordForsk har fått i oppdrag å rekruttere ny direktør og arbeidet er allerede godt i gang. Utlysning av stillingen vil komme i august, på nett og i nordiske aviser.
 NordForsk rekrutterer ny direktør
Styreleder Gudrun Nordal uttaler at stillingen blant annet innebærer ansvar for å tilrettelegge for koordinering av nasjonale forskningsaktiviteter på nordisk nivå samt bistå Nordisk Ministerråd i politikkutforming innen forskningsområdet. Det er en spennende stilling som gir store muligheter for å både delta i og påvirke viktige forskningspolitiske prosesser.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her