NordForsk satser 140 millioner på forskning om ujevn fordeling av helse og velferd

NordForsk satser 140 millioner på forskning om ujevn fordeling av helse og velferd

06.03.2015
NordForsks styre har besluttet å finansiere fem prosjekter fra utlysningen om ujevn fordeling av helse og velferd med totalt 140 millioner NOK. Det var hele 86 søknader som kom inn til den første utlysningen i det nordiske programmet for helse og velferd og et stort antall av søknadene holdt et særdeles høyt nivå.

Det nordiske programmet for helse og velferd har som målsetting å bedre helsen i de nordiske landene ved å finne løsninger på samfunns- og folkehelseutfordringer gjennom fremragende forskning. 

Prosjektene kunne søke om maksimalt 30 millioner NOK og skal gjennom en tverrfaglig tilnærming gi mer innsikt i de underliggende årsakene til den ujevne fordelingen av helse og velferd i Norden og hvordan man kan redusere forskjellene i fremtiden.

NordForsks direktør Gunnel Gustafsson er godt fornøyd med resultatet av utlysningen.

– NordForsk har store forventninger til de utvalgte prosjektene og vi håper at de tar tak i    me­kanismene som fører til ujevn fordeling av helse og velferd og presenterer gode løsninger på hvordan ulikhetene kan overkommes, sier Gunnel Gustafsson.

– Søknadene ble evaluert av et internasjonalt ekspertpanel som ble imponert av det særdeles høye nivået på prosjektforslagene. Ettersom midlene går til studier som omhandler et område av stor interesse for innbyggerne i de nordiske landene ser vi frem til å følge prosjektenes fremdrift, sier hun videre. 

De fem prosjektene er:                                                                                                                                                 

  • Coming of Age in Exile (CAGE) - Health and Socio-Economic Inequities in Young Refugees in the Nordic Welfare Societies, prosjektleder: Allan Krasnik, Danmark.
  • Working hours, health, well-being and participation in working life, prosjektleder: Mikko Härmä, Finland.
  • Understanding the link between Air pollution and Distribution of related Health Impacts and Welfare in the Nordic countries, prosjektleder: Jørgen Brandt, Danmark.
  • Psychosocial work environment and healthy ageing, prosjektleder: Mika Kivimäki, Finland.
  • Social inequalities in Ageing (SIA); health, care and institutional reforms in the Nordic welfare model, prosjektleder: Johan Fritzell, Sverige.


Det tas forbehold for feil og justeringer. Kun avgjørelser kommunisert direkte til søkerne per e-post skal ses på som formell bekreftelse på tildeling av midler. Alle søkere vil motta et formelt svar på sin søknad i løpet av mars måned. Svaret vil inneholde begrunnelse for avgjørelsen.


Mer informasjon om det nordiske programmet for helse og velferd. 

Tekst: Tor Martin Nilsen

Foto: Christiaan Dirksen/norden.org

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her