NordForsk satser millioner på nordisk statistikksamarbeid

NordForsk satser millioner på nordisk statistikksamarbeid

03.02.2016
NordForsk satser 14 millioner norske kroner på et samarbeidsprosjekt mellom de nordiske statistikkbyråene. Statistikkbyråene sikter på å få etablert en nordisk modell som gir bedre forskningstilgang til metadata, og dermed styrker og tilrettelegger for nordisk registerbasert forskning

De nordiske landene har en lang tradisjon for å samle inn data til statistiske formål, og ettersom de nasjonale registrene går mange tiår tilbake regner mange dem som en nordisk gullgruve. På tross av det store potensialet fører ulike hindringer til at fellesnordisk registerforskning fortsatt er begrenset.

Potensial for nordisk merverdi

Gunnel Gustafsson 8 web, av T.Heiestad

Samarbeidet som startet opp høsten 2015 skal gjøre det mulig for nordiske statistikkbyrå å koordinere utlevering av registerdata til forskere i andre nordiske land og samtidig utvikle et felles rammeverk for metadata (data som beskriver eller definerer annen data).

– Å styrke nordisk registerforskning er et veldig viktig tema for det nordiske samarbeidet innen helse og velferdsområdet, og jeg er sikker på at det ligger et stort potensial for nordisk merverdi i dette prosjektet. NordForsk er derfor svært fornøyd med at direktørene til de nasjonale statistikkbyråene har besluttet å etablere en ny nordisk samarbeidsmodell som de vil teste på utvalgte forskningsprosjekter som skal få utlevert samnordisk data, sier NordForsks direktør, Gunnel Gustafsson.

Tettere bånd mellom statistikkbyråene

Testperioden omfatter også en evalueringsfase med fokus på erfaringene med den nordiske samarbeidsmodellen, slik at man på et tidlig tidspunkt fanger opp fordeler eller eventuelle problemer.

– I korte trekk består modellen av et felles søknadsskjema, en sikkerhetsavtale mellom forskerne og statistikkbyråene og en egen avtale mellom statistikkbyråene som ivaretar sikkerheten ved overføring av data, forklarer Claus-Göran Hjelm, prosjektleder på Statistiska Centralbyrån i Sverige.

– Registrene våre er unike, er en uutnyttet forskningsinfrastruktur, og både kvaliteten og relevansen i forskningen vil øke om vi deler på arbeidet og lager mye større datasett. Derfor håper jeg at dette samarbeidet vil føre til tettere bånd og at vi i større grad enn tidligere klarer å dele registerdata mellom de nordiske landene, avslutter Gunnel Gustafsson.

Samarbeidet har prosjektnavnet NordMAN - Nordic Microdata Access Network, er finansiert av NordForsk og de nordiske statistikkbyråene og er en del av NordForsks nordiske program for helse og velferd.

Intervjuet er tidligere publisert i NordForsks 10 års jubileumsmagasin

Tekst: Tor Martin Nilsen

Bilde av Gunnel Gustafsson: Terje Heiestad

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her