NordForsk satser på helse og velferd

NordForsk satser på helse og velferd

05.09.2013
Musikken gjaller gjennom lokalet. Grupper med mennesker beveger seg rundt. Pierre Lafolie stiller seg opp ved bordet og gjør seg klar til en annerledes speed-dating: På 6 minutter skal han presentere prosjektet Nordic Trial Alliance.

-Framtidens helsevesen krever forskning og utvikling, forklarer Pierre Lafolie, mens han møter blikkene til de som har samlet seg rundt ham. – Det er slik at stadig færre nye innovasjoner når fram til nordiske pasienter, men Nordic Trial Alliance (NTA) har som mål å endre dette. Vi vil gjøre det enklere å gjøre kliniske studier i Norden, forteller legen som arbeider ved Karolinska Institutet i Stockholm. Tilhørerne nikker og stiller spørsmål. Alle tilstede er involvert i ett eller flere nordiske prosjekt innenfor helse og velferd. Speed-datingen foregår på lanseringskonferansen for Nordisk ministerråds nye program Holdbar Nordisk Velferd i København.

Nye nordiske velferdsløsninger

Holdbar Nordisk Velferd er et program for nye velferdsløsninger for mennesker i Norden. Det er en krevende oppgave i en sektor som endrer seg raskt og hvor befolkningens forventninger øker. Generalsekretær i Nordisk ministerråd Dagfinn Høybråten mener at det er stort potensial for samarbeid innenfor helseområdet.
– Jeg er inspirert av forsvars og sikkerhetspolitikken, forteller Høybråten. – På dette området har man på få år løftet fram et samarbeid på tross av nasjonale ulikheter, sier han.


Forsvarssamarbeidet som modell

I 2009 kom Stoltenberg-rapporten med 13 forslag til hvordan det det nordiske samarbeidet innen forsvar og sikkerhet kan styrkes.
- Jeg ønsker meg en tilsvarende rapport som viser de mest potente områdene for samarbeid på det nordiske helseområdet, sier Generalsekretæren. Tidligere sosialminister og renommert svensk politiker fra Folkpartiet, Bo Könberg, har allerede fått oppdraget med å lage rapporten som skal være klar fram mot sommeren 2014.


Flere NordForsk prosjekt om helse og velferdMaria Nilsson presents at conference for sustainable Nordic Welfare

NordForsk presenterte flere av sine forskningsprosjekt som omhandler helse og velferd på konferansen i København. – Vi samler nå våre pågående og nye forskningsprosjekt innen helse og velferd, sier Maria Nilsson, seniorrådgiver i NordForsk. Det overordnede programmet kalles ‘Nordic Joint Programme on Health and Welfare’. Herunder hører blant annet det 3-årige pilot prosjektet Nordic Trial Alliance som nå er i gang for fullt.

Nordic Trial Alliance igang

Pierre Lafolie puster ut. Det er krevende å forklare et så omfattende prosjekt som NTA på bare 6 minutter. – Jeg tror alle fikk med seg at NTA arbeider for at det skal bli enklere å forske fram nye behandlinger og medisiner til nytte for nordiske pasienter, sier Lafolie.
- For å lykkes med det må vi få til mer nordisk forskningssamarbeid, like regler for klinisk forskning og tilgang til større populasjoner, fortsetter han.
- Vårt framtidige helsetilbud vil krympe om vi ikke får til dette samarbeidet, avslutter Pierre Lafolie.

Les mer om Nordic Trial Alliance på deres nettsider
Les mer om Holdbar nordisk velferd

Bildetekst:
Hovedbilde:
Dr. Pierre Lafolie igang med å presentere Nordic Trial Alliance (NTA) på 6 minutter.
Bilde 1: Seniorrådgiver Maria Nilsson presenterte et nytt forskningsprosjekt som skal omhandle sosial ulikhet innen helse. Prosjektet inngår i programmet om Holdbar Nordisk Velferd og er en del av NordForsk sin prosjektportefølje.

Tekst: Anne B. Heieraas Foto: Terje Heiestad


Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her