NordForsk satser på helse- og velferdsforskning

NordForsk satser på helse- og velferdsforskning

07.02.2014
NordForsk’s mange forskningsprosjekter på helse og velferdsområdet er kunnskapsleverandører til det nordiske samarbeidet. Direktør for NordForsk, Gunnel Gustafsson, mener det er viktig å ha et kunnskapsbasert fundament for de viktige beslutningene som skal tas på helse og velferdsområdet framover.

- NordForsk skal fungere som en plattform hvor forskningsinitiativ kan samvirke og skape synergier, sa Gunnel Gustafsson nylig på det årlige stakeholder-møtet i Nordic Trial Alliance (NTA).
- At NordForsk bringer sammen flere forskningsprosjekt gjør at alle blir sterkere, sa Kristjan Erlendsson, spesialrådgiver for det islandske helsedepartementet og styremedlem i NTA.

Flere kliniske studier til Norden

Både forskningsmiljø, myndigheter og andre interessenter som deltok på NTA-møtet var enige om at det finnes synergieffekter i et tettere samarbeid på medisinsk forskning i Norden. Her deltok aktører fra forskningsmiljø innen biobanker, helseregister, epidemiologi, kliniske intervensjonsstudier, samt etikk. I tillegg var det deltagerne fra legemiddelindustri, forskernettverk, forskningsfinansiører og styresmakter tilstede. Last ned presentasjonene fra møtet.

 

På vei mot et felles nordisk område for klinisk forskning?

NTA er et pNTA_SHM14_Gunnarsson&Hjalmquist_mflilotprosjekt over tre år som er satt i gang for å gjøre det enklere å gjennomføre kliniske studier i Norden. De siste ti årene har antallet kliniske studier minsket i vår region og man er enige om at dette trenden må snus. Flere kliniske studier vil gi pasienter i Norden bedre tilgang til nye medisiner og behandlingsmetoder.

- Sammen kan de nordiske land bli et viktig europeisk område for kliniske studier, sa Christina Åkerman, styreleder for Nordic Trial Alliance og generaldirektør for Läkemedelsverket i Sverige.

Tilpasse lover og regler i landene

NTA_SHM14_Ackermann&Nilsson

- Mange av hindringene til mer og bedre samarbeid på tvers av landegrensene innenfor helse og velferd er de samme, om det dreier seg om biobanker, helseregistre eller kliniske studier, sa Maria Nilsson, seniorrådgiver i NordForsk. Hun mener at løsningen ligger i å tilpasse regelverk og prosesser i de ulike landene.

De fleste av konferansedeltakerne var enige om at muligheten for å dele medisinske data mellom de nordiske land til forskningsformål må bedres. Her spiller forskningsinfrastrukturen inn.
- Landenes ulike systemer og prosedyrer for å samle inn data må justeres om medisinske data skal kunne sammenlignes, sa Nilsson.

Industrien er viktig for klinisk forskning

NTA_SHM14_Elinder&Enberg&Janzon

Storbritannia har klart å øke antallet kliniske studier etter år med nedgang. Direktør for et britisk nettverk innen klinisk forskning på diabetes, professor Desmond Johnston fortalte at opprettelsen av National Institute for Health, sammen med en rekke regionale nettverk for klinisk forskning har vært avgjørende i å øke antallet kliniske studier. Han la også stor vekt på støtten farmaindustrien gir til klinisk forskning, både direkte og indirekte.
- Min erfaring er at industrien også gjerne bidrar til forsker initierte kliniske studier, sa Johnston.
Medisinsk direktør i det danske legemiddelselskapet Novo Nordisk, Ralf W. Ackermann, var enig i dette:
- Novo Nordisk legger 10-12 prosent av sin årlige omsetning på forskning, kunne han fortelle. Når det gjelder kliniske studier gjelder det å ha balanse mellom kvalitet, tid og kostnad.
- I tillegg ser vi at sikkerhet og etikk er essensielt. Legemidler er alltid et tema for debatt i opinionen, sa Ackermann, som også sitter i NTAs styre.

Hvordan oppnå mer samarbeid

Kristjan Erlendsson oppsummerte NTA-møtet med å liste en hel del forslag og ideer som kan føre til mer felles nordisk forskning:

  • Bygge nettverk innen klinisk forskning
  • Finne et minimums nivå for samarbeid
  • Tilpasning av lover og regelverk
  • Gjensidig aksept av andre nordiske lands forskningsetiske godkjenninger
  • En organisasjon i hvert land som samler nasjonale data
  • En felles nordisk organisasjon som koordinerer

- Det finnes ingen enkle løsninger for å oppnå et felles nordisk område for klinisk forskning, men vi er et steg nærmere, avsluttet Kristjan Erlendsson.

Bildetekst:
Hovedbilde: Noen av deltakerne på NTAs stakeholdermøte, blant annet fra venstre Arvid Söderhäll, prosjekleder for «Prövningar för svensk medicin», ved Kungliga IngenjörsVetenskapsAkademien, Sverige, Joakim Dillner, professor ved Karolinska Institutet samt representant for BBMRI-Nordic og Steinar Aamdal, Professor II ved  Universitetet i Oslo.
Bilde 1: Fremst Pétur Sigurður Gunnarsson fra det nasjonale universitetssykehuset på Island. Pétur var vert for møtet og er med i NTAs arbeidsgruppe. Til høyre professor Erland Hjelmquist, fra Göteborgs Universitet. Han er tidligere generalsekretær for Sveriges forskningsråd på helse, arbeidsliv og velferd - FORTE.
Bilde 2: Ralf W. Ackermann fra det danske legemiddelselskapet Novo Nordisk i samtale med Maria Nilsson, seniorrådgiver ved NordForsk. Bak Kristjan Erlendsson, sa Kristjan Erlendsson, spesialrådgiver for det islandske helsedepartementet og styremedlem i NTA og Pétur Sigurður Gunnarsson
Bilde 3: Göran Elinder, professor ved Karolinska Institutet og medlem av Nordisk komitè for bioetikk og Gösta Enberg fra firmaet Headlong Development i samtale med Ulf Janzon, sjef for kommunikasjon og forretningsutvikling i det svenske legemiddelselskapet Merck Sharp & Dohme AB.

Flere bilder fra NTAs stakeholdermøte ligger ute på NordForsks Facebook-side.

Tekst og bilder: Anne B. Heieraas

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her