NordForsk satser på IKT-sikkerhet

NordForsk satser på IKT-sikkerhet

18.10.2016
NordForsk, Economic and Social Research Council (ESRC) og Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO) har besluttet å finansiere fire prosjekter innen Nordisk program om samfunnssikkerhets utlysning om samfunn, integritet og IKT-sikkerhet. De fire prosjektene mottar totalt 4,2 millioner euro.

Utlysningen er et samarbeid mellom NordForsk, det nederlandske forskningsrådet NWO og et av Storbritannias syv forskningsråd, Economic and Social Research Council (ESRC). Det kom inn 28 søknader, og forskere fra institusjoner i Finland, Island, Nederland, Norge, Sverige og Storbritannia hadde anledning til å søke om støtte til samarbeidsprosjekter.

De fire prosjektene som er tildelt totalt 4,2 millioner euro er:

  • Police Detectives on the TOR-network (A Study on Tensions Between Privacy and Crime Fighting), prosjektleder: Wouter Stol, Open University, Nederland
  • Taking surveillance apart?: Accountability and Legitimacy of Internet Surveillance and Expanded Investigatory Powers, prosjektleder: Megan O'Neill, University of Dundee, Storbritannia
  • Enablement besides Constraints: Human security and a Cyber Multi-disciplinary framework in the European High North (ECoHuCy), prosjektleder: Kamrul Hossain, University of Lapland, Finland
  • Governance of Health Data in Cyberspace, prosjektleder: Jane Kaye, University of Oxford, Storbritannia

Nordisk program om samfunnssikkerhet finansieres i dag av Finlands AkademiIcelandic Centre for Research - RANNISMyndigheten för samhällsskydd och beredskap (Sverige), Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (Norge), Norges forskningsråd og NordForsk.

I tillegg til de nordiske bidragsyterne, bidrar ESRC og NWO med midler til ovennevnte utlysning om samfunn, integritet og IKT-sikkerhet, og var representert i programkomitéen når denne utlysningen ble behandlet.

Mer informasjon om Nordisk program om samfunnssikkerhet

Det tas forbehold om feil og justeringer. Kun avgjørelser kommunisert direkte til søkerne per e-post skal ses på som formell bekreftelse på tildeling av midler. 

Tekst: Tor Martin Nilsen

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her