NordForsk söker 2 seniorrådgivare

17.11.2005
NordForsk söker två seniorrådgivare. Profilerna för de två personerna kan vara olika. Ansökningsfrist är 19 december.
Huvuduppgifterna kommer att vara:
 • Koordinera/administrera forskningsprogram och vara handläggare för olika stödformer
 • Stå i kontakt med forskningsmiljöerna och de forskningsfinansierande institutionerna för att aktivt stimulera till samarbete och nätverksbygge
 • Bidra till utvecklingen av NordForsk, initiera nya satsningar och leda interna och externa projekt
 • Vara uppdaterad på forskningspolitik (nationellt, nordiskt och internationellt) och bidra till att NordForsk spelar en aktiv roll i utvecklingen och internationaliseringen av nordisk forskning

Kvalifikationer

NordForsk söker två seniorrådgivare. Profilerna för de två personerna kan vara olika, men sammantaget ser vi efter följande kvalifikationer och kompetens:
 • Akademisk bakgrund, gärna doktorsgrad
 • Generalist; en av rådgivarna får gärna ha naturvetenskaplig bakgrund
 • Erfarenhet av forskning
 • En av rådgiverna bör ha bred erfarenhet av forskningsadministration eller av forskningspolitiskt arbete, från forskningsråd eller liknande
 • Erfarenhet av nordiskt och/eller internationellt samarbete, till exempel EU
 • Erfarenhet av projektledning
 • Flexibilitet, kreativitet och förmåga att ta initiativ. Du bör trivas med att arbeta i team och med varierande arbetsuppgifter
 • Engelska är NordForsks officiella språk, och både muntliga och skriftliga kunskaper i engelska som arbetsspråk är ett krav. Du måste också behärska ett skandinaviskt språk (danska, norska eller svenska) flytande i både tal och skrift

Vi kan erbjuda en intressant och dynamisk arbetsmiljö med kolleger från de nordiska länderna och med kontaktyta mot en räcka vetenskapliga och forskningspolitiska miljöer i Norden och internationellt. Anställningen erbjuder självständiga uppgifter och möjlighet att påverka organisationens vidare utveckling. En viss reseverksamhet ingår. Statens löneregler och tillägg för personer som flyttar till Norge. Tidsbunden anställning på 4 år med möjlighet till förlängning för ytterligare 4 år. Statsanställda har rätt till tjänstledighet från sin nuvarande tjänst. I övrigt strävar vi efter en balans med hänsyn till kön och ålder.

En skriflig ansökan med kort CV, märkt ”Seniorrådgivare” sändes till nordforsk@nordforsk.org eller NordForsk, Stensberggata 25, 0170 Oslo Norge, före den 19. december 2005. Betyg, referenser och intyg kommer vi eventuellt att inbegära i ett senare skede.

Närmare uppgifter om anställningen: Seniorrådgivare Torkild Vinther, tlf.: +47 911 722 09 och direktör Liisa Hakamies-Blomqvist, tlf.: +47 974 85 300
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her