NordForsk søker direktør

04.03.2005
NordForsk lyser nå ut stillingen som direktør. Direktøren skal lede NordForsks arbeid. Dette innebærer å samarbeide tett med de nasjonale forskningsrådene og ha ansvar for å utvikle nordisk og internasjonal kontakt og forskningssamarbeid. Søknadsfristen er 8. april.
Last ned annonsen her

Spørsmål om stillingen rettes til fungerende direktør Anne Ullmann,
tlf.: +47 23 35 45 48 eller
styreleder Lene Lange, tlf.: + 45 44 42 37 17 eller
nestleder i styret Anneli Pauli, tlf.: +358 9 77 48 82 20
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev
Facebook