NordForsk søker dyktig økonomi- og regnskapsansvarlig

16.03.2006
Arbeidsoppgaver
• Regnskap fra A-Å, inkludert årsavslutning
• Fakturabehandling
• Rapportering til styret/Nordisk Ministerråd
• Lønn
• Deltagelse i budsjettprosess
• Utvikling av økonomiske styringssystemer
• Utarbeidelse av statistikk/økonomiske analyser

Kompetanse
• Sivil-/diplomøkonom eller tilsvarende
• Du bør ha 3-5 års relevant erfaring
• Må beherske engelsk og ett av de skandinaviske språk godt, så vel skriftlig som muntlig
• Kjennskap til nordisk samarbeid vil være en fordel

Vi benytter i dag Visma som økonomisystem. Kjennskap til Visma og/eller andre økonomisystemer er en forutsetning samt gode kunnskaper i bruk av excel.

Personlige egenskaper
• Strukturert, nøyaktig og selvstendig
• Gode samarbeidsegenskaper
• Stor arbeidskapasitet

Vi tilbyr varierte og spennende oppgaver i en dynamisk organisasjon med høy kompetanse og et internasjonalt miljø. Vi tilstreber en jevn kjønnsfordeling og ha ansatte fra alle nordiske land. NordForsk er samlokalisert med Nordisk InnovationsCenter og Nordisk Energiforskning i moderne lokaler sentralt i Oslo. Stillingen er en åremålsstilling for 4 år, med mulighet for tilsetting i ytterligere 4 år.

Lønn etter avtale.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:
Administrasjonssjef Elisabet Gustad
Tlf. +47 476 14 400, evt. + 47 48 17 09 93

Søknad med CV sendes elektronisk til nordforsk@nordforsk.org med ”økonomi-/regnskapsansvarlig” i emnefeltet.

Søknadsfrist 30. mars 2006.

NordForsk ble etablert den 1.1.2005 som et selvstendig organ under Nordisk Ministerråd med ansvar for nordisk samarbeid innen forskning og forskerutdanning. I tillegg har NordForsk ansvar for samarbeid og koordinering med Nordisk InnovationsCenter, NICe. NordForsk har et budsjett på vel 100 millioner kroner og har 12 ansatte i sekretariatet.
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her