NordForsk søker dyktig økonomi- og regnskapsansvarlig

16.03.2006
Arbeidsoppgaver
• Regnskap fra A-Å, inkludert årsavslutning
• Fakturabehandling
• Rapportering til styret/Nordisk Ministerråd
• Lønn
• Deltagelse i budsjettprosess
• Utvikling av økonomiske styringssystemer
• Utarbeidelse av statistikk/økonomiske analyser

Kompetanse
• Sivil-/diplomøkonom eller tilsvarende
• Du bør ha 3-5 års relevant erfaring
• Må beherske engelsk og ett av de skandinaviske språk godt, så vel skriftlig som muntlig
• Kjennskap til nordisk samarbeid vil være en fordel

Vi benytter i dag Visma som økonomisystem. Kjennskap til Visma og/eller andre økonomisystemer er en forutsetning samt gode kunnskaper i bruk av excel.

Personlige egenskaper
• Strukturert, nøyaktig og selvstendig
• Gode samarbeidsegenskaper
• Stor arbeidskapasitet

Vi tilbyr varierte og spennende oppgaver i en dynamisk organisasjon med høy kompetanse og et internasjonalt miljø. Vi tilstreber en jevn kjønnsfordeling og ha ansatte fra alle nordiske land. NordForsk er samlokalisert med Nordisk InnovationsCenter og Nordisk Energiforskning i moderne lokaler sentralt i Oslo. Stillingen er en åremålsstilling for 4 år, med mulighet for tilsetting i ytterligere 4 år.

Lønn etter avtale.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:
Administrasjonssjef Elisabet Gustad
Tlf. +47 476 14 400, evt. + 47 48 17 09 93

Søknad med CV sendes elektronisk til nordforsk@nordforsk.org med ”økonomi-/regnskapsansvarlig” i emnefeltet.

Søknadsfrist 30. mars 2006.

NordForsk ble etablert den 1.1.2005 som et selvstendig organ under Nordisk Ministerråd med ansvar for nordisk samarbeid innen forskning og forskerutdanning. I tillegg har NordForsk ansvar for samarbeid og koordinering med Nordisk InnovationsCenter, NICe. NordForsk har et budsjett på vel 100 millioner kroner og har 12 ansatte i sekretariatet.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her