NordForsk søker seniorrådgiver – Forskningsformidling

20.09.2006
Som seniorrådgiver med særlig ansvar for kommunikasjon og formidling vil du få en sjelden anledning til å arbeide med analyse og formidling av forskningspolitikk og -resultater på nordisk og internasjonalt høyt nivå. Stillingen er nyopprettet, og det blir din hovedoppgave å gjøre NordForsk mer synlig og attraktiv overfor viktige interessentgrupper i hele Norden, EU, de nasjonale forskningsrådene, forskningsmiljøene, politikere, embetsverk og media.
På basis av forskningsresultater, konferanser og egne initiativ vil du arbeide med rapporter og analyser, artikler og intervju til ulike publikasjoner og internett, samt selge inn saker til media. Du vil arbeide tett sammen med og rapportere til direktør.

I tillegg til relevant høyere utdanning har du erfaring fra kommunikasjon og formidling, gjerne fra forskningsrelatert virksomhet. Du har evnen til å se de store linjene og samtidig ekstrahere de viktigste fokusområdene. Din arbeidsstil er preget av initiativ, selvstendighet, analytisk tilnærming, struktur og leveringsevne. Du er utadvendt og har lett for å knytte kontakter, og du snakker og skriver engelsk samt ett av de skandinaviske språkene flytende. Det er en fordel med erfaring fra offentlig sektor og fra nordisk samarbeid.

NordForsk byr på selvstendige arbeidsoppgaver og mulighet for å påvirke egen stilling og organisasjonens videre utvikling. Du vil ta del i et interessant og utviklende arbeidsmiljø med kolleger fra samtlige nordiske land og med kontaktflate mot ledende forsknings- og kompetansemiljøer i Norden og EU. Det må påregnes en viss reisevirksomhet. Lønn etter avtale. Åremålsstilling på fire år, med mulighet for forlengelse. Statsansatte har krav på tjenestefri for å arbeide innen Nordisk Ministerråd. Medarbeidere som rekrutteres fra et annet land enn Norge, har krav på kompensasjon i forbindelse med etablering, samt ekstrautgifter i forbindelse med flytting utenfor hjemlandet. Vi etterstreber en balanse når det gjelder alder, kjønn og nasjonalitet. Arbeidssted er Oslo.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Mercuri Urval v/Harald Hjertø, tlf. 975 59 023. Alle henvendelser blir behandlet konfidensielt, om ønskelig også overfor vår oppdragsgiver. Send oss i første omgang en kortfattet søknad med CV. Kopi av vitnemål fra høyskole vedlegges også.

Søknad merket ”Seniorrådgiver kommunikasjon – NO 23.16245-2001” sendes innen 10. oktober 2006 til Mercuri Urval, fortrinnsvis pr. e-post: oslo.no@mercuriurval.com eller til Postboks 200 Skøyen, 0213 Oslo.
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her