NordForsk spennende storsatsing

24.09.2004
- Opprettelsen av Nordforsk er noe av det mest spennende som skjer i nordisk samarbeid de neste årene. Det sier Per Unckel om organisasjonen som avløser NorFA 1. januar 2005.
Generalsekretæren i Nordisk Ministerråd snakker lenge og gjerne om forskning og innovasjon som hovednøkler til å utvikle Norden til en konkurransedyktig region sammen med Baltikum og Nordvest-Russland. Og han trekker fram Nordforsk som et viktig instrument for å få det til.

- Konkurransen er stor, og vi risikerer at store forskningsinvesteringer trekkes mot de store nasjonene hvis vi ikke er i stand til å vise at vi er like interessante. De nordiske landene har ingen sjanse i denne konkurransen hver for seg fordi de er for små, derfor er vi nødt til å samarbeide, sier Unckel, og framhever Nordforsk som koordinator.

- Nordforsk må forankres sterkt i de nordiske landenes egne forskningsprioriteringer, og organisasjonen får aldri fjerne seg fra disse prioriteringene. Nordforsk blir ikke et forskningsråd på nordisk nivå, men skal ha en koordinerende rolle og få de nasjonale forskningsrådene til å ville satse på nordisk samarbeid. På spørsmål om ikke det nordiske samarbeidet har utspilt sin rolle i et stadig mer integrert Europa, blir Unckel virkelig entusiastisk.

- I et nytt og utvidet EU med 25 medlemsland er det stort behov for mindre samarbeidsområder. Et slikt stort EU inviterer både til samarbeid og til intern konkurranse. I denne konkurransen må Norden og nærområdene kunne hevde seg, sier Unckel. Hvordan det nordiske området for forskning og innovasjon – Noria – ser ut om 10 år, kan ikke engang Per Unckel være sikker på, men visjonen har han.

- Det er to søyler i denne visjonen, både forskning og innovasjon. Ambisjonen er at Norden utad skal framstå som ett område, og at vi skal bli bedre til å dra nytte av de ulike landenes ulike infrastruktur. Dessuten er vi nødt til å bli flinkere til å koble forskning og innovasjon, altså å omgjøre kunnskap til business. Det er vi in Norden altfor dårlige til nå.
Han understreker at det er ledelsen og styret i den nye organisasjonen Nordforsk som skal bestemme hvordan organisasjonen skal arbeide, men forsikrer at NorFAs arbeid i stor grad blir ført videre.

- For eksempel skal forskerutdanning absolutt inngå i Nordforsks arbeid. Forskerutdanning handler både om å utdanne forskere og å gi unge forskere rom, begge helt avgjørende for å skape avansert forskning, sier Per Unckel, og mener arbeidet NorFA har utført, er en forutsetning for å kunne skape Nordforsk.

- NorFA har vist at nordisk samarbeid om forskning og forskerutdanning er mulig, og organisasjonen har et svært godt rykte. Uten NorFA hadde vi ikke kunnet skape Nordforsk.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her