NordForsk spør!

Vi i NordForsk er opptatt av å utvikle gode finansieringsmodeller og forbedre dem vi har. Derfor sender vi ut elektroniske spørreskjemaer til forskere som er eller har vært involvert i NordForsk- eller NorFA-aktivitetene Nettverk eller Forskerkurs, slik at vi kan lære av deres erfaringer og synspunkter. Hvis du får et slikt skjema, ber vi deg bruke 10 minutter og gi oss verdifull tilbakemelding om våre aktiviteter. Når resultatet er klart etter 30. mai, legger vi ut funnene her på www.nordforsk.org
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her