NordForsk støtter forskerutdanning innenfor bærekraftig transport og logistikk

22.11.2012
Det er stor politisk enighet i Norden om å gjøre transportsektoren mer miljøvennlig. Flere parlamentarikere etterspør en større helhetstekning i Norden og mer forskning på feltet. NordForsk har nå bevilget 800 000 NOK til forskerutdanningsaktiviteter innenfor bærekraftig logistikk og transport.
NordForsk støtter forskerutdanning innenfor bærekraftig transport og logistikk

Sigurður Ólafsson/norden.org

På den nordiske forskningsarenaen er det mange prosjekter som tilfører ny kunnskap til forskningsfeltet, alle med et spesifikt fokus på nordiske utfordringer innen bærekraftig transport og logistikk. I tillegg har ti nordiske universiteter ulike studietilbud innenfor bærekraftig transport og logistikk.

Ved å koordinere og samle all innsatsen som gjøres ved de ulike universitetene og i de forskjellige forskningsprosjektene i Norden, ønsker prosjektet å skape nordisk merverdi. Målsetningen er å samle miljøene slik at det blir et sterkt og konkurransekraftig forsknings- og utdanningsmiljø i Norden innenfor bærekraftig transport og logistikk. Samtidig skal prosjektet bidra til å styrke samarbeidet mellom akademia og næringslivet, slik at kunnskapen prosjektet produserer blir relevant for sektoren.

Initiativet er en felles satsning fra de to forskningsprosjektene Management, design and evaluation of sustainable freight and logistics systems og LogiNord; Sustainable logistics in Nordic fresh food supply chains i NordForsk programmet Bærekraftig transport og logistikk.

Prosjektet starter opp januar 2013.

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her