NordForsk støtter nordisk forskning med 100 millioner NOK

Søk om støtte nå: NordForsk deler ut mer enn 100 millioner NOK i nordiske forskningsstipender over de neste tre årene. Alle akademiske felt kan søke om støtte til ulike nettverk, forskerkurs og såkornmidler. Neste søknadsfrist er 2. april.
Utlysningene gjelder støtte til:
• Forskernettverk
• Nettverk av nasjonale centres of excellence
• Nettverk av nasjonale forskerskoler
• Forskerkurs
Søknadsfrist er 2. april 2007.

• Såkornmidler
Neste søknadsfrist er 17. september 2007.

- Jeg kan ikke tenke meg et bedre instrument enn nordiske forskerkurs. Målgruppen for disse kursene er ofte for liten i de enkelte landene, og muligheten for å finne gode lærere er mye større når flere land samarbeider. For det tredje skapes nettverk mellom studentene på et gunstig tidspunkt, sier Anders Ekbom, professor i epidemiologi ved Karolinska Institutet i Sverige. Han har i flere år vært tilknyttet en NordForsk-finansiert sommerskole i infeksjonsepidemiologi.

- Små forskningsmiljøer, selv om de er sterke hver for seg, har behov for å vekselvirke, samarbeide og lære av hverandre slik vi gjør i vårt NordForsk-nettverk. Den nordiske dimensjonen gjør at vi til sammen spenner over et stort forskningsfelt, samtidig som miljøet er lite og oversiktlig nok til at atmosfæren er uformell og fruktbar, sier Susanne Viefers, førsteamanuensis i teoretisk fysikk ved Universitetet i Oslo.

Målsetningen med NordForsks støtteordninger er å styrke utveksling av ideer og kompetanse, mobilitet og den nordiske regionen som et felles område for forskning og utdanning. Slikt samarbeid utgjør et viktig bidrag til å befeste og utvikle Nordens rolle som en av de mest dynamiske regionene i verden for forskning og innovasjon. NordForsks virksomhet er i hovedsak åpen for hele den nordlige regionen, som i tillegg til de nordiske landene også omfatter Estland, Latvia, Litauen og Nordvest-Russland.

NordForsk er en uavhengig institusjon som opererer under Nordisk Ministerråd og som har som målsetning å støtte nordisk samarbeid innen forskning og utdanning.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her