NordForsk støtter Science Europe’s standpunkt om EUs datareguleringsdirektiv

17.07.2013
NordForsks styre vedtok nylig å støtte Science Europe’s standpunkt om EUs kommende datareguleringsdirektiv. -Det er viktig å harmonisere det eksisterende lovverket for å gjøre forskningssamarbeid og deling av data mulig på tvers av grensene, sier Gunnel Gustafsson, direktør i NordForsk.
NordForsk støtter Science Europe’s standpunkt om EUs datareguleringsdirektiv

EU reviderer for tiden sitt datareguleringsdirektiv som skal lede til loven om datasikkerhet (DPR). Denne loven kommer i sin tur bli gjeldene for alle EUs medlemsstater, inkludert EØS landene Island og Norge. Loven er mye debattert innen EU-landene, og ett av temaene har vært behovet for å forsone en sikker behandling av personlige data i forskningsøyemed med å beskytte individets rett til privatliv.


NordForsk støtter Science Europe

Science Europe, som er en forening for europeiske forskningsfinansiører og forskningsinstitutt, har gitt innspill til EU om den kommende loven, hvor de peker på behovet for at forskningens vilkår ivaretas. NordForsk, som er den nordiske organisasjonen for samarbeid om forskning og forskningspolicy, støtter Science Europes initiativ overfor EU. Nordforsk ønsker å legge til at når det gjelder bruken av order ‘forskning’ i lovteksten må det menes forskning gjort av universitet eller forskningsinstitutt. Ikke forskning gjort av kommersielle aktører.


Deling av data er viktig

-Utfordringene vi står overfor i dagens samfunn er grenseløse og må møtes av felles forskningsinitiativ som gjøres i samarbeid og på tvers av landegrensene, sier Gunnel Gustafsson. -Denne typen forskning avhenger i økende grad av at forskere fra ulike land deler data, sier hun. -Den nye EU-loven vil kunne hjelpe datadeling for forskningens beste, og samtidig sikre personvernet, mener Gustafsson.


Tilgang til data fra flere land

Gustafsson mener at forskere skal ha tilgang til data – ikke bare fra ett, men flere land. Slik blir forskerne istand til å heve kvaliteten på sin forskning og trekke viktige slutninger. -Dette er kunnskap som vil kunne komme folk til gode I framtiden, hevder hun. -Dette er grunnen til at NordForsk støtter Science Europe sin uttalelse i henhold til forskning gjort av universitet og forskningsinstitutt, konkluderer Gustafsson.


EUs nye lov om datasikkerhet (General Data Protection Regulation) kommert til å bli diskutert I Europaparlamentet I løpet av høsetn 2013. Når den vedtas kommer den gjelde for alle medlemsstater.

Tekst: Anne B. Heieraas

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her