NordForsk vedtar likestillingspolitikk

16.07.2013
De nordiske landene topper de fleste statistikker på likestilling. Andelen kvinner i arbeidsstyrken er på mellom 72 og 87 prosent. Men hvordan ser det ut i akademia?
NordForsk vedtar likestillingspolitikk

80 % av alle professorer i Norden er menn. Andelen av kvinnelige forskere i matte, naturvitenskap, teknologifag og i næringslivet er lav. Og selv i fag der kvinner er i flertall blant studenter og stipendiater, er det fortsatt flest menn som er professorer. En fersk rapport fra Komité for kjønnsbalanse i forskning (KIF) viser at Norge og Sverige har satset mest på tiltak for å bedre kjønnsbalansen. Likevel er Finland det landet i Norden med flest kvinner i høyere forskerstillinger og Island er det nordiske landet med høyest andel kvinnelige professorer.


Behov for tiltak

Rapporten, som er finansiert av blant andre NordForsk, peker på behovet for nordisk samarbeid og likestillingstiltak på nordisk nivå. Den viser til tre områder hvor man på nordisk nivå må sette inn tiltak:
- policyutvikling
- forskning
- statistikk
I et intervju på nettsidene til KIF sier forfatteren av rapporten, Solveig Bergmann, at samarbeidet om kjønnsbalanse i forskning også må ligge på europeisk og internasjonalt nivå. - EU har en lang tradisjon for å diskutere strukturelle forhold og vanskeligheter for likestilling i forskning, hevder hun.

 

Likestilling gir bedre kvalitet

Ifølge en rapport utgitt av EU-kommisjonen i 2012 er kvalitet og innovasjon innen forskningen avhengig av at gode kandidater rekrutteres. Slike kandidater blir en del av faglig sterke og kreative forskningsteam som er lydhøre for samfunnsbehovene. Forskningsteam med kjønnsbalanse har vist seg å ha større suksess enn team med bare menn eller bare kvinner. At forskerne har ulike erfaringer og bakgrunn øker kreativiteten i teamene. Dette har de to Harvard-professorene Anita Woolley and Thomas Malone kommet fram til. Da de ba ulike forskerteam løse en rekke oppgaver, viste det seg at individuell IQ ikke hadde innvirkning på lagets prestasjon. Derimot presterte teamene som inkluderte kvinner bedre. Med andre ord: lagets kollektive intelligens ble høyere når kvinner var med i laget.

 

Kvinner i ledelse og styrer

Sammenlignet med EU, skiller Norden skiller seg ut på ett område: antallet kvinnelige rektorer og kvinner i styrene for de nasjonale forskningsrådene. Årsaken til det er kvoteringsbestemmelser. De fleste nordiske land har regler om 40 prosent representasjon av hvert kjønn i offentlige råd og utvalg.


NordForsk vedtar likestillingspolitikk

- Bevissthet om likestilling forbedrer kvaliteten på forskning og forskningssamarbeid, sier NordForsks direktør Gunnel Gustafsson. Økt kvalitet på forskning og forskningssamarbeid er grunnen til vedtaket NordForsks styre nylig har gjort om likestillingspolicy. Retningslinjene vil bli implementert denne høsten og styret kommer følge opp likestillingsarbeidet årlig.  Beslutningen tar utgangspunkt i blant annet KIF-rapporten. I tillegg er likestilling og kjønnsperspektiv i forskning et viktig punkt i NordForsks intensjonsavtale med EU-kommisjonen.  Denne avtalen ble inngått for nesten nøyaktig ett år siden.

Tekst: Anne B. Heieraas
Bilde: NordForsk

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her