NordForsks årsberetning 2007

18.09.2008
“Vi ser fremover med optimisme og store forventninger”, konkluderer direktør Liisa Hakamies-Blomqvist i NordForsks årsberetning for 2007. NordForsks årsberetning for 2007 inneholder et intervju med styreleder, internasjonal direktør i Norges forskningsråd, Kari Kveseth; introduksjoner til nye finansieringsprogrammer; presentasjon av nye initiativer innenfor koordinering og policyrådgivning og forskningsreportasjer fra noen av oppstartene NordForsk gjennomførte i 2007.
 NordForsks årsberetning 2007
Publikasjonen presenterer også nøkkeltall fra årsregnskapene fra 2007.

Last ned eller bestill NordForsk Annual Report 2007.
(Publikasjonen inneholder artikler skrevet på engelsk, svensk og norsk.)
Nyhetsbrev
Facebook