NordForsks årsrapport for 2008

17.06.2009
NordForsk publiserer nå vår årsrapport for 2008. Her kan du blant annet lese om vår organisasjon og vårt arbeid i 2008, lederartikkel av direktør Liisa Hakamies-Blomqvist, et intervju med generalsekretæren i Nordisk Ministerråd, Halldór Ásgrímsson, samt nøkkeltall fra 2008.
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Nyhetsbrev
Facebook