NordForsks nye søknadsportal

22.12.2008
Den 5. januar 2009 lanserte vi den nye, nettbaserte NordForsk søknadsportal. Søknader kan enkelt leveres via den nye portalen. Følg linken ”søk støtte” her på vår hjemmeside.
 NordForsks nye søknadsportal
Den nye portalen er utviklet av Machina AS.Oppdat. jan 2009
Nyhetsbrev
Facebook