Nordic Climate Change Research - ny policy brief fra NordForsk

15.12.2009
NordForsks nye policy brief retter søkelyset mot verdien av tverrnasjonal innsats for å takle klimautfordringene. “Nordic Climate Change Research” bidrar til den pågående debatten om klimaendringer som kulminerer denne uken under FNs klimakonferanse (COP15) i København.
 Nordic Climate Change Research - ny policy brief fra NordForsk
Rapporten gir en oversikt over de nordiske landenes forskning på klimaendringer og denne forskningens prioriteringer og sterke sider, og presenterer de mest framstående forskningsmiljøene og deres deltakelse på den internasjonale forskningsarenaen.

Det var Nordisk ministerråd for utdanning og forskning (MR-U) som bestilte rapporten fra NordForsk, og den er skrevet av analyseinstituttet Mandag Morgen. Rapporten er del av Nordisk ministerråds handlingsplan i tilknytning til FNs pågående klimakonferanse.

“Nordic Climate Change Research” redegjør utførlig for den nordiske klimaendringsforskningens fokus og styrkepunkter. Den omfatter både nordiske samarbeidsprosjekter og aktiviteter som utføres i de enkelte nordiske land, og nordisk forskning på klimaendringer beskrives på grunnlag av kategoriene som brukes av FNs klimapanel (IPCC):

- Klimaendringer – hvordan endrer klimaet seg?
- Årsaker til klimaendringer – hvorfor endrer klimaet seg?
- Virkning og sårbarhet – hva er konsekvensene av klimaendringene?
- Tilpassing og demping – hva er hensiktsmessige responser på klimaendringene?

Basert på disse kategoriene beskriver rapporten styrkeområder, forskningsprosjekter og resultater av nordisk forskning på klimaendringer. Den gir et bilde av nordiske klimaendringsforskeres engasjement i europeiske og andre internasjonale prosjekter og rundes av med en oversikt over aktuelle utviklingslinjer som kan komme til å påvirke forskningen på klimaendringer i årene som kommer.

Rapporten er tilgjengelig nå under FNs klimakonferanse (COP15) og blir distribuert til et bredt spekter av mottakere.

Rapporten kan lastes ned eller bestilles her.

Kontakter:
Seniorrådgiver Simone Heinz
Mobiltelefon: + 47 90 84 53 82
E-post: simone.heinz@nordforsk.org

Seniorrådgiver Michael Andersson
Mobiltelefon: +47 941 68 547
E-post: michael.andersson@nordforsk.org
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her