Nordic Climate Cluster

07.05.2008
16 norske og svenske selskaper har gått sammen og etablert Nordic Climate Cluster (NoCC). Satsningen ble lansert 7. april 2008. Det er ventet at også Danmark og Finland vil komme med på et senere tidspunkt. NoCC-partnerne har som målsetning å danne globale centres of excellence innen miljøvennlig energi og miljøteknologi gjennom industribasert og vitenskapelig samarbeid.
 Nordic Climate Cluster
Hvor omfattende den totale finansieringen fra NoCC vil bli, er ennå ikke avgjort, men beløpet vil trolig bli betydelig.

”Samarbeidet vil ha et nordisk perspektiv og dekke hele kjeden fra utdanning og forskning til kommersialisering, og involvere ledende aktører innenfor relevante bransjer i Norden”, uttalte NoCC på lanseringsdagen 7. april. ”Sammen vil selskapene i NoCC på sikt stå for en sterk fellesnordisk innsats og bli en verdensledende klynge (cluster) på området miljøvennlig og fornybar energi.”

NoCC skal tilby rådgivning og konsulenttjenester innenfor forskning, kommersialisering, valg av partnere, finansiering og andre aspekter på feltet; videre vil NoCC bidra til økt kunnskap i regionen på områdene energi og miljøforskning/ -utvikling.

”Universiteter og forskningsinstitutter som ikke allerede deltar i industrisamarbeid, kan kobles inn i aktuelle samarbeid på et senere tidspunkt”, sier Øyvind Solvang i NoCC.

Nordic Climate Cluster ledes av svenske Marcus Wallenberg.(Michael de Laine/ Research Europe, oversatt av NordForsk)


Les mer om The Nordic Climate Cluster

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her