JPI Climate åpner sin første utlysning

02.10.2013
Det europeiske «Joint Programming Initiative Connecting Climate Knowledge for Europe» lanserer nå sin første utlysning for internasjonale forskningsprosjekter. NordForsk fasiliterer denne utlysningen i samarbeid med det franske forskningsrådet ANR.
JPI Climate åpner sin første utlysning

www.jpi-climate.eu

På vegne av det nordiske Toppforskningsinitiativet (TFI) har NordForsk fulgt utviklingen av JPI Climate som observatør i styret. Tilrettelegging av den første felles utlysningen er nå et nytt skritt i samarbeidet. Klimaforskning har i flere år vært en av de viktigste satsingene for det nordiske forskningssamarbeidet. Ved å samarbeide på den europeiske arena, bidrar NordForsk til å styrke nordiske forskningsmiljøer innenfor klimaforskning.

Dette er en naturlig oppfølging av Toppforskningsinitiativets mål om å skape en bred internasjonal plattform for samarbeid innenfor klima, miljø og energi, forklarer NordForsks visedirektør Riitta Mustonen, ansvarlig for nordisk-europeisk samarbeid:

"NordForsk har bred erfaring med å organisere internasjonale utlysninger på nordisk nivå, og nå kan denne erfaringen brukes til å fremme et bredere europeisk forskningssamarbeid. På samme tid kan NordForsk lære av nye trender innenfor europeisk samarbeid og ta med slik kunnskap hjem til det nordiske forskningssamarbeidet."

Utlysningen åpner i dag, 30. september, og fristen for første steg (pre-proposal) er 29. november kl. 12:00.

Utlysningen er publisert på jpi-climate.eu.

Om JPI Climate
Joint Programming-initiativet JPI Climate er et samarbeid mellom 13 europeiske land for å koordinere deres klimaforskning og finansiere nye internasjonale forskningsinitiativer. JPI Climate har som mål å utvikle og bringe sammen den nødvendige kunnskapen som samfunnet trenger for bedre å takle klimaendringer, samt å bidra til integrert klimakunnskap og beslutningsstøtte for samfunnsinnovasjon.

Gjennom koordinering av forskningssatsninger på tvers av landegrenser, vil JPI Climate bidra til å overkomme fragmenteringen blant forskningsmiljøer, utnytte offentlige forskningsmidler på en bedre måte, samt arbeide for økt samarbeid mellom de beste forskerne i Europa. JPI Climate bidrar til EUs overordnede mål om å utvikle et europeisk forskningsområde (ERA) og samvirker med EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020 i målsetningen om å fremme fremragende forskning, industrielt lederskap og imøtekomme en av vår tids største samfunnsmessige utfordringer – klimaendringene.

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her