JPI Climate åpner sin første utlysning

02.10.2013
Det europeiske «Joint Programming Initiative Connecting Climate Knowledge for Europe» lanserer nå sin første utlysning for internasjonale forskningsprosjekter. NordForsk fasiliterer denne utlysningen i samarbeid med det franske forskningsrådet ANR.
JPI Climate åpner sin første utlysning

www.jpi-climate.eu

På vegne av det nordiske Toppforskningsinitiativet (TFI) har NordForsk fulgt utviklingen av JPI Climate som observatør i styret. Tilrettelegging av den første felles utlysningen er nå et nytt skritt i samarbeidet. Klimaforskning har i flere år vært en av de viktigste satsingene for det nordiske forskningssamarbeidet. Ved å samarbeide på den europeiske arena, bidrar NordForsk til å styrke nordiske forskningsmiljøer innenfor klimaforskning.

Dette er en naturlig oppfølging av Toppforskningsinitiativets mål om å skape en bred internasjonal plattform for samarbeid innenfor klima, miljø og energi, forklarer NordForsks visedirektør Riitta Mustonen, ansvarlig for nordisk-europeisk samarbeid:

"NordForsk har bred erfaring med å organisere internasjonale utlysninger på nordisk nivå, og nå kan denne erfaringen brukes til å fremme et bredere europeisk forskningssamarbeid. På samme tid kan NordForsk lære av nye trender innenfor europeisk samarbeid og ta med slik kunnskap hjem til det nordiske forskningssamarbeidet."

Utlysningen åpner i dag, 30. september, og fristen for første steg (pre-proposal) er 29. november kl. 12:00.

Utlysningen er publisert på jpi-climate.eu.

Om JPI Climate
Joint Programming-initiativet JPI Climate er et samarbeid mellom 13 europeiske land for å koordinere deres klimaforskning og finansiere nye internasjonale forskningsinitiativer. JPI Climate har som mål å utvikle og bringe sammen den nødvendige kunnskapen som samfunnet trenger for bedre å takle klimaendringer, samt å bidra til integrert klimakunnskap og beslutningsstøtte for samfunnsinnovasjon.

Gjennom koordinering av forskningssatsninger på tvers av landegrenser, vil JPI Climate bidra til å overkomme fragmenteringen blant forskningsmiljøer, utnytte offentlige forskningsmidler på en bedre måte, samt arbeide for økt samarbeid mellom de beste forskerne i Europa. JPI Climate bidrar til EUs overordnede mål om å utvikle et europeisk forskningsområde (ERA) og samvirker med EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020 i målsetningen om å fremme fremragende forskning, industrielt lederskap og imøtekomme en av vår tids største samfunnsmessige utfordringer – klimaendringene.

Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her