Nordic Marine Academy - endnu en nordisk forskerskole?

24.09.2004
En ny forskerskole inden for det marine område, Nordic Marine Academy, kan starte fra begyndelsen af 2005 finansieret af NorFA og Nordisk Ministerråd. Sagen bliver behandlet i starten af oktober.
I starten af 2004 indkaldte NorFA i samarbejde med Nordsik Arbejdsgruppe for Fiskeriforskning idéforslag til en forskerskole inden for det marine område. De modtagne forslag blev bedømt af en faglig ekspertgruppe, som opfordrede NorFA til at invitere tre af forslagsstillerne til i fællesskab at udarbejde en egentlig ansøgning om én forskerskole, Nordic Marine Academy, dækkende en lang række faglige og tematiske områder.

Den fælles ansøgning bliver i starten af oktober behandlet af den faglige ekspertgruppe og senere af NorFAs styre. Såfremt oplægget vurderes at have tilstrækkelig kvalitet og potentiale i forhold til forskeruddannelse på det marine område vil en ny nordisk forskerskole kunne starte senest fra begyndelsen af 2005 ligeligt finansieret af NorFA og Nordisk Ministerråd med op til 2 MNOK pr. år for en forventelig femårig periode.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her