Nordisk arbeidsmiljøutvalg lyser ut midler til nordiske prosjekter i 2010

27.04.2009
Velferd, inkludering og produktivitet i arbeidsmiljøet er viktige elementer når Nordisk arbeidsmiljøutvalg bevilger midler til nordiske prosjekter for 2010.
 Nordisk arbeidsmiljøutvalg lyser ut midler til nordiske prosjekter i 2010
Nordisk arbeidsmiljøutvalg skal styrke og utvikle det nordiske samarbeidet for å skape et bedre arbeidsmiljø i Norden. Utvalget lyser nå ut midler til nordiske prosjekter for 2010.

De siste årene har utvalget hatt ca 2,6 mill. DKK til fordeling, og innenfor denne rammen vil man kunne støtte 2-4 større prosjekter og 5-7 mindre. Søknadsfristen er 17. august.

Prosjekter innen følgende tema vil bli særlig prioritert:

• Arbeidsmiljø, helse og økonomi
• Videreutvikling av arbeidsmiljøstrategier og tilsynsvirksomhet
• Innvandring, arbeidsmiljø og arbeidsvilkår
• Betydningen av arbeidsmiljøet og tilrettelegging på arbeidsplassen for tilbakegang til arbeidet

Her finner du flere opplysninger om søknadsprosedyrer og søknadsskjema

Les mer om Nordisk arbeidsmiljøutvalg herTekst: Lisa H. Ekli

Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her