Nordisk arbeidsmiljøutvalg lyser ut midler til nordiske prosjekter i 2010

27.04.2009
Velferd, inkludering og produktivitet i arbeidsmiljøet er viktige elementer når Nordisk arbeidsmiljøutvalg bevilger midler til nordiske prosjekter for 2010.
 Nordisk arbeidsmiljøutvalg lyser ut midler til nordiske prosjekter i 2010
Nordisk arbeidsmiljøutvalg skal styrke og utvikle det nordiske samarbeidet for å skape et bedre arbeidsmiljø i Norden. Utvalget lyser nå ut midler til nordiske prosjekter for 2010.

De siste årene har utvalget hatt ca 2,6 mill. DKK til fordeling, og innenfor denne rammen vil man kunne støtte 2-4 større prosjekter og 5-7 mindre. Søknadsfristen er 17. august.

Prosjekter innen følgende tema vil bli særlig prioritert:

• Arbeidsmiljø, helse og økonomi
• Videreutvikling av arbeidsmiljøstrategier og tilsynsvirksomhet
• Innvandring, arbeidsmiljø og arbeidsvilkår
• Betydningen av arbeidsmiljøet og tilrettelegging på arbeidsplassen for tilbakegang til arbeidet

Her finner du flere opplysninger om søknadsprosedyrer og søknadsskjema

Les mer om Nordisk arbeidsmiljøutvalg herTekst: Lisa H. Ekli

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her