Nordisk-baltisk dialog i Oslo

Foto: Yvonne Haugen

Nordisk-baltisk dialog i Oslo

03.05.2011
12 deltakere fra Baltic Assembly deltok på et seminar hos de tre organisasjonene ved Nordisk senter i Oslo 28.- 29. april. Målet var å bli bedre kjent med hverandres arbeid og erfaringer innenfor forsknings- og innovasjonsområdet. Kan den nordiske modellen for samarbeid være et eksempel for de baltiske landene?

Baltic Assembly (BA) er en internasjonal organisasjon med mål om å fremme samarbeid mellom parlamentene i Estland, Latvia og Litauen. Sammenligningen med det nordiske samarbeidet er klar, og under seminaret i Oslo sto forskning og innovasjon på dagsorden.

Den baltiske delegasjonen ble introdusert til det nordiske samarbeidet gjennom presentasjoner av Nordisk ministerråd og Toppforskningsinitiativet, NordForsk, Nordic Innovation og Nordisk Energiforskning. Ulike prosjekter, finansieringsformer og verktøy ble presentert, og mange av disse var av stor interesse for den baltiske delegasjonen. Sammenligninger ble gjort mellom de ulike systemene i de nordiske og baltiske landene og ulikheter i situasjon, ressurser og prioriteringer.

Et bredt spekter av saker ble diskutert, bl.a. offentlig-privat samarbeid, koblinger mellom bedrifter og mellom de nordiske og europeiske forskningsområdene, koblinger mellom forskning og innovasjon, felles nordisk bruk av forskningsinfrastruktur, og mer konkret nordisk-baltiske samarbeid.

De ulike modellene for samarbeid som var representert ved de tre nordiske organisasjonene ga et interessant perspektiv som viser at vellykket nordisk samarbeid kan gjennomføres i mange former.

Gunnel Gustafsson og Ivar Kristensen, direktører i hhv. NordForsk og Nordic Innovation, påpekte at det er viktig å se på det større perspektivet ved internasjonalt samarbeid, også utover ren finansiering. Nettverksbygging, kunnskapsoverføring og det å skape merverdi sammen er også viktige elementer ved å arbeide sammen internasjonalt, som vil komme alle deltakere til gode.

Direktør i Nordisk Energiforskning, Anne Cathrine Gjærde, tok opp temaet grønn teknologi og de muligheter og hinder som finnes for å gjennomføre slike prosjekter i Baltikum. Temaet satte i gang en omfattende diskusjon med fokus på regionale avhengigheter og ressurssituasjoner på den ene siden, og viktigheten av å planlegge for fremtiden på den andre.

Medlemmer av den baltiske delegasjonen uttrykte interesse for å følge det nordiske samarbeidet videre, og kanskje også trekke på erfaringene ved den nordiske modellen i videreutviklingen av det baltiske samarbeidet.

- I møte med globaliseringen kan vi ikke gjøre noe alene, sa Mr. Bronius Pauža (Litauen), nestleder i Baltic Assemblys Economic Affairs, Communications and Informatics Committee.

 

Tekst: Lisa H. Ekli
Foto: Yvonne Haugen

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her