Nordisk eksellens oppsummert

26.01.2009
Etter å ha båret merkelappen eksellens i fem år, møttes alle partene som har vært involvert i Nordic Centre of Excellence-programmet om Global Change (2003-2007) til et oppsummerende seminar i Oslo den 22. januar 2009.
 Nordisk eksellens oppsummert
Historien som nådde sin målstrek på Aker Brygge denne vinterdagen i Oslo begynte på tegnebordet hos Nordisk samarbeidsnemnd for naturvitenskap (NOS-N) på slutten av 1990-tallet. Ideen var å etablere en form for samarbeid mellom fremragende forskere som arbeidet i beslektede felt, i separate nordiske land. Ved å gjøre det lettere for dem å forene krefter, ville NOS-N styrke den internasjonale synligheten til og fremme de nordiske forskningsinstitusjonene, og skape en “nordisk tilleggsverdi”.

Med økonomisk støtte fra Nordisk Ministerråd og de nordiske landene, kunne de, i 2003, lansere pilotprogrammet for det som nå er en velkjent og svært prestisjefylt “merkevare”; Nordic Centre of Excellence (NCoE). Med miljøtemaet “global change” som felles interesseområde, ble fire nordiske sentre – Nordic Centres of Excellence, nøye utvalgt og etablert: NCoE "Research centre on biosphere-aerosol-cloud-climate interactions" (BACCI), administrert fra Helsinki, NCoE "The dynamics of ecological systems under the influence of climatic variation" (EcoClim), administrert fra Oslo, NCoE "Nordic centre for studies of ecosystem carbon exchange and its interactions with the climate system" (NECC), som hadde sitt hovedsete i Lund, og NCoE "The Nordic centre for luminescence research", det eneste fysiske infrastruktursenteret av de fire, beliggende i Risø i Danmark.

Blant deltagerne på seminaret som konkluderte NCoE-prosjektene om “global change”, var dommen om programmets suksess enstemmig. De fire senterne som ble utvalgt til pilotprogrammet har alle levd opp til den prestisjefylte merkelappen eksellens, og har, gjennom råd og nøye evaluering fra et vitenskapelig råd, runder med konstruktive tilbakemeldinger og viktige justeringer opp gjennom årene, lagt grunnlaget for et felles-Nordisk nettverksdesign som fungerer.

Men selv om evalueringsseminaret i Oslo markerte slutten på akkurat dette NCoE-prosjektet, er naturvitenskapelig forskning kanskje viktigere i dag enn noen gang før, og som formannen for det vitenskapelige rådet for NCoE om Global Change sa i sin avsluttende kommentar: “eksellens er ikke noe du mister når programmet er over”. Nå er det opp til senterne selv å videreføre sin forskning i verdensklassen og det suksessfulle nordiske samarbeidet. Forhåpentligvis vil det trans-institusjonelle limet som holdt de eksellente forskerne sammen i de fem samarbeidsårene fortsette å klebe.

Les mer om de fire “NCoEs on Global Change” her.


Skrevet av: Katrine Ziesler
Norsk oversettelse: NordForsk
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her