Nordisk energiforskning til NOK 75 millioner

28.03.2006
Fornybar energi, miljøvennlig og effektiv energiteknologi samt frie energimarkeder. Det er hva Nordisk Energiforskning går for i nye forskningsprosjekter som nå lyses ut med en ramme på 75 millioner norske kroner.
Det er fem hovedområder Nordisk Energiforskning ønsker prosjektsøknader innenfor. Stikkordene er slik:
  • Integrasjon av energimarkeder
  • Fornybare energikilder
  • Energieffektivitet
  • Hydrogensamfunnet
  • Konsekvenser av klimaendringer på energiområdet
Støtte kan bevilges for perioden 2007 til 2010 til energiforsknings-og utviklingsprosjekter. Fristen for å søke er 19.mai, mens det blir arrangert et informasjonsmøte 24. april om programmet.

Les mer hos Nordisk Energiforskning
Nyhetsbrev
Facebook